Nes fikk A på master-oppgave om DAISY

Miriam Eileen Stenberg Nes jobbet med en master-oppgave knyttet til prosjektet "Brukererfaring med fulltekst DAISY-bøker". Oppgaven kan lastes ned, og det er vell verdt å lese den for Nes fikk topp-karakter! Gratulerer!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 08.08.2007

Oppgaven har tittelen "Appraising and Evaluating the Use of DAISY - For Print Disabled Students in Primary and Secondary Education". Nes så spesielt på DAISY som et medium for mennesker med lese- og skrivevansker. Dataene i undersøkelsen ble hentet inn gjennom en spørreundersøkelse til ca. 600 norske skoler.

"Brukererfaring med fulltekst DAISY-bøker" var et FoU-prosjekt som ble støttet av Norges Forskningsråd. I prosjektet skulle ulike brukergrupper og brukssituasjoner kartlegges, og den kunnskapen Nes formidler om elever med lese- og skrivevansker er svært verdifull!

Oppgaven kan lastes ned fra Universitetet i Oslo:
http://folk.uio.no/menes/Publications.html

Miriam har også en egen hjemmeside:
http://folk.uio.no/menes/Home.html

Nyhetsarkiv