Nå kommern og tar deg!

Videotelefoni for synshemmede? Vi har gjennomført fokusgruppeintervjuer, og nå kan du lese hva synshemmede selv mener og hvilken erfaring de har.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 07.08.2012

[iPhone med en sint elg i displayet.]

For å få vite mer om synshemmede og bruk av videotelefoni gjennomførte vi fire fokusgruppeintervjuer (tre deltakere i hver gruppe). Sju deltakere var svaksynte og fem blinde. En gruppe besto av pensjonister (80 til 91 år)., og en gruppe ble satt sammen av personer vi visste var teknologi-interesserte. De to andre gruppene var helt tilfeldig satt sammen, dvs. det eneste utvelgingskriteriet var at deltakerne hadde en sterk synshemning.

Les rapporten: Jeg er redd for elg, men det er kanskje ikke noe bedre å få høre at "Nå kommer'n og tar deg" 

De fleste har mobiler som kan benyttes til videotelefoni, men ingen hadde veldig mye erfaring med bruk av video. Sju av deltakerne hadde aldri prøvd videotelefoni på mobil.

Potensielt kan videotelefoni brukes til å hjelpe synshemmede med veldig mye. Dette ble tydelig identifisert i brainstormingen om bruksområder i fokusgruppene. Ideene som kom frem er delt inn i ulike kategorier: observere objekter i bevegelse, observere statiske objekter, ta bilder/video, lesing og navigering/mobility. En deltaker oppsummerte bruksområdene ganske greit: "Videotelefoni kan brukes til alt man må se for å gjøre".

For mange er det helt essensielt at brukergrensesnittet må være veldig enkelt, dersom de skal bruke videotelefoni. I fokusgruppene kom det frem flere mulige utfordringer: etikk, brukergrensesnitt, vær, lysforhold, dekningsgrad (WLAN/mobilt bredbånd), stabilitet (holde telefonen stille) og objektlokalisering. Pris for en bemannet tjeneste ble også trukket frem som en utfordring.

Elleve av tolv svarer ja på om de tror videotelefoni kan være nyttig i enkelte situasjoner. Alle ønsker seg en bemannet tjeneste for å slippe å belaste nettverket sitt. Likevel er det flere som sier at de vil snakke med noen de kjenner, hvis synshjelpen har med smak og behag å gjøre. Trengs det hjelp til mer sensitive spørsmål, er det litt ulike holdninger til hvem det er mest ønskelig å ringe.

Deltakerne poengterer at bruk av videotelefoni må læres. Sterkt synshemmede har utviklet teknikker og fremgangsmåter for å løse ulike utfordringer. Videre har de vent seg til å ikke få til alt. Selv om ny teknologi kan redusere ulempene ved en funksjonshemning, kan det derfor ta tid å etablere helt nye vaner.

Nyhetsarkiv