Nå kan vi vel snakke om en standard, eller?

Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold er nå godkjent som ISO/IEC-standard.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 16.10.2012

Isos logo

Mange snakker om WAI-standarden. Det er feil. Det å si WCAG-standarden er r vel greit, men noen mener at det blir feil å snakke om en standard når det er et sett med retningslinjer. Det kan sikkert diskuteres i det vide og det brede, men det overlater vi til de som har masse tid.

15.10.12 annonserte W3C og JTC1 (en felles teknisk komite fra ISO og IEC), Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 som en formell internasjonal standard. Standarden har fått betegnelsen ISO/IEC 40500:2012.

Har dette egentlig noe å si?

Jeg kjenner WCAG nokså bra, men for å skjønne hva ISO/IEC godkjenningen egentlig betyr spurte jeg Rudolph Brynn i Standard Norge. Han sier:

Dette er relativt viktig ettersom det betyr at WCAG 2.0 får en status som internasjonal standard, noe den ikke har hatt før og som jeg ofte har poengtert. At det er en ISO standard betyr at den ikke er obligatorisk å følge i Norge. Et annet poeng er at den kommende europeiske standarden for uu av IKT i offentlige anskaffelser, som vi i SN/K 520 overvåker arbeidet med, også kommer til å gi WCAG status som europeisk standard. Da må Norge i så fall ta den som norsk standard.

Rudolph Brynn sier også at det er viktig å få frem at WCAG 2.0 (eller ISO/IEC 40500) ikke garanterer universell utforming, men at standarden er et verktøy for å unngå tekniske tilgjengelighetsproblemer for mange mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er så riktig, det: helt enig Rudolph!

Pressemeldingen finner du hos W3C

Nyhetsarkiv