Microsoft lanserer konvertering til DAISY XML

Fra første halvdel av 2008 kan Word-dokumenter lagres som DAISY. Et viktig skritt i retning av å spre verdens mest universelle bok-format!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 14.12.2007

Dette prosjektet er et samarbeid mellom DAISY-konsortiet og Microsoft.

Microsoft Word XP, 2002, 2003 og 2007 dokumenter skal kunne lagres som en DAISY XML fil. Dette betyr ikke at dokumentene blir en fullverdig DAISY/bok. Det som lagres er selve tekst/delen. Med andre ord vil ikke lyd bli generert slik som i Easy Producer og Easy Publisher. En "ordentlig" daisybok (selv rene tekstversjoner) vil i tillegg inneholde SMIL-fil(er) og en ncx-fil.

Det som trengs for å lagre i DAISY XML er en gratis plug-in. Denne blir tilgjengelig for nedlasting første halvdel 2007.

Hva kan DAISY XML-filen brukes til

Filen som kan lagres fra word kan ikke spilles av med DAISY-programvare eller med DAISY-spillere. Skal det lages en DAISY-bok må man benytte spesiell programvare. For de som trenger lydbøker eller tekst og lyd synkronisert anbefaler vi derfor Dolphin Easy Producer.

Konverteringen fra Open XML (Microsofts XML-format) til DAISY XML skal legges ut som åpen kildekode (fri programvare). Dette vil gjøre det mulig for andre å bruke kildekoden til egne konverteringsrutiner (f.eks. DAISY-bok med alle nødvendige filer). Det finnes alt programvare som kan gjøre dette, f.eks. Dolphin Easy Converter.

Mer informasjon

Nyhetsarkiv