Meget fornøyde kursdeltakere

Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne i norges første sertifiserende kurs i universell teknologi er så langt meget gode. i juni tas de første testene.

Skrevet av: Magne Lunde - 29.04.2009

I perioden 22 - 24 april var kursdeltakerne samlet hos MediaLT for å få en praktisk innføring i hvordan funksjonshemmede bruker teknologi. I tillegg til disse tre kursdagene består kurset av seks dobbelttimer med online-undervisning.

Veksling mellom teori og praksis

Kursdeltakerne ga spesielt uttrykk for at de var veldig fornøyde med vekslingen mellom teori og praksis. De tre kursdagene var delt opp i bolker, der deltakerne først fikk en innføring i hvordan ulike hjelpemidler benyttes. Deretter fikk de prøve hjelpemidlene i praksis, og de synes det var veldig nyttig å erfare hvordan funksjonshemmede bruker teknologi.

Gode foredragsholdere

Foruten egne krefter fra MediaLT var Daniel Scheidegger og Ragnar Simonsen fra NAV SIKTE, Hilde Fresjarå fra Haug skole, Laila Johnson fra Dysleksiforbundet og Rudolph Brynn fra Standard Norge foredragsholdere på kurset. Deltakerne var meget tilfredse med variasjonen mellom ulike foredragsholdere og kvaliteten på foredragene.

[Bilde: Rudolph Bryhn (i midten) med deltakere]

Nytt kurs

Kurset universell teknologi gjennomføres som en del av MIKT-prosjektet. på grunn av god interesse og gode tilbakemeldinger har MediaLT allerede satt opp et nytt kurs til høsten. Kurset begynner allerede å fylle seg opp. Skal du sikre deg plass på kurset, bør du derfor melde deg raskt på.

 

Nyhetsarkiv