MediaLT starter bistandsprosjekt i Buthan

I august kommer fem buthanesere til Norge for å få opplæring i bruk av PC og datatekniske hjelpemidler. Norad har innvilget støtte til det fem-årige bistandsprosjektet.

Skrevet av: Magne Lunde - 20.02.2006

Norad har innvilget en søknad om et bistandsprosjekt i Buthan, og i samarbeid med Normisjon starter nå MediaLT et fem-årig bistandsprosjekt i det asiatiske fjellandet.

Med støtte fra Norad gjennomførte MediaLT i samarbeid med Normisjon et forprosjekt i første halvdel av 2005. I forbindelse med gjennomføringen av forprosjektet foretok tidligere Buthan-misjonær Einar Kippenes og Magne Lunde en reise til landet i Himalaya-fjellene, der det ble klart at buthanske myndigheter var svært positive til prosjektet. På reisen ble grunnlaget for et hovedprosjekt lagt.

Tidligere elev

Et av initiativene til dette prosjektet ble tatt av en tidligere elev av Einar Kippenes, Künga Chhoegyel, som nå selv er lærer. Han har vedlikeholdt kontakten med Norge og norsk personell som har arbeidet ved skolen. Kontakten mellom MediaLT og Kynga ble etablert våren 2004.

Lykkeligst i verden

I en mail skriver den tidligere eleven Künga Chhoegyel at beskjeden om at prosjektet ble innvilget gjorde han til den lykkeligste i hele verden, og han fortsetter: "Today's news was the happiest, so much awaited delightful news. It is greater news for me than anyone else. Therefore, I feel that I really am on top of the world. I am sure Mr. Kippenes and all the others who undertook this venture are as happy as I am. Bilde: Kuenga Chhoegyel med elever.

To-stegsstrategi

Initiativet til prosjektet kommer derfor fra synshemmede selv, fordi de ser dette som hjelp til selvhjelp og som en mulighet til å delta mer aktivt i samfunnet. Målet med prosjektet er å underbygge dette egeninitiativet ved å lære opp nasjonale blinde lærere, som igjen kan lære opp sine egne. Prosjektet bygger således på en to-stegsstrategi, der MediaLT først skal overføre sin kompetanse til fem lærere i Buthan. deretter skal MediaLT hjelpe disse fem personene til å bygge opp et datasenter og en IT-opplæring av synshemmede i landet .

Til Norge

I august kommer disse fem personene til Norge (to blinde, en svaksynt og to seende), for å gjennomføre et halvt års opplæringskurs hos MediaLT. Gjennom prosjektet vil det bli kjøpt inn det som trengs av PC'er og hjelpemidler i forhold til å bygge opp et moderne datasenter for funksjonshemmede i Buthan. I mars neste år reiser MediaLT til Buthan for å hjelpe de fem ressurspersonene med å bygge opp det nasjonale datasenteret. etter dette vil MediaLT reise ut med jevne intervaller for gå fortsette opplæringen og for å bistå ressurspersonene i oppbyggingen av IT-opplæringen.

Nyhetsarkiv