MediaLT samarbeider med Datakortet a.s

Datakortet AS er veldig positive til arbeidet med tilretteleggingen av opplæring og sertifisering.

Skrevet av: Magne Lunde - 10.10.2001

- Vi ønsker å samarbeide med MediaLT om gjennomføringen av Datakort-prosjektet, fordi det er vårt mål at alle skal ha muligheten til å bli en del av informasjonssamfunnet. Dersom ikke Datakortet er tilgjengelig for en person, er det ikke hennes/hans problem, men vårt problem, kommenterer  administrerende direktør i Datakortet Bernt Nilsen (bilde).. [bilde: Bernt Nilsen]

Datakortet er et internasjonalt kompetansebevis basert på et europeisk, leverandøruavhengig referansenivå. Bak Datakortet står selskapet Datakortet a.s, som igjen er en del av den europeiske hovedorganisasjonen European Computer Driving Licence (ECDL).

Norsk representant

Datakortets testsentre rundt i Norge har fått en rekke henvendelser fra funksjonshemmede, i forhold til å gjøre testene tilgjengelige for alle. På ECDLs møte i Norge høsten 1999 ble derfor temaet om tilrettelegging av Datakortet for funksjonshemmede satt på dagsorden. På møtet ble det bestemt at det skulle settes ned en europeisk referansegruppe for dette arbeidet. En tilsvarende norsk referansegruppe ble nedsatt den 15. Desember 1999. Morten Tollefsen i MediaLT er den norske representanten i den internasjonale gruppen. 

- Det er helt maktpåliggende å få hevet datakompetansen i Norge. Dette er derfor hovedmålsetningen med Datakortet. For oss er det viktig at alle kan få ta del i denne kompetansehevningen, og vi er således villige til å strekke oss langt, for ikke å stenge noen ute, poengterer Nilsen.

Tre år

I sommer startet MediaLT og Datakortet a.s samarbeidet om å tilrettelegge Datakortet for blinde og svaksynte. I dette tilretteleggingsarbeidet inngår både standardisering av internasjonale tester, som er tilgjengelige for alle, samt utarbeidelse av et opplæringsopplegg som kan brukes av synshemmede. Prosjektets målsetning er derfor å gjøre et eksisterende opplærings- og testtilbud tilgjengelig for synshemmede. Prosjektet har en varighet på tre år. 

- Dersom vi skal kunne realisere vår målsetning om å gjøre informasjonssamfunnet tilgjengelig for alle, må vi samarbeide med de ekspertmiljøene som sitter inne med kompetansen om funksjonshemmede og IT. Av denne grunn er vi veldig glade for å kunne samarbeide med MediaLT om å kunne tilrettelegge Datakortet for synshemmede, sier Nilsen.

Nyhetsarkiv