MediaLT partner i EU-prosjekt

Skrevet av: Magne Lunde - 20.10.2001

I slutten av september 2001 fikk MediaLT i samarbeid med sju europeiske partnere positivt svar på en EU-søknad om tilrettelegging av Datakortet for funksjonshemmede. MediaLT ser på EU-prosjektet som en forlengelse av det norske prosjektet: Tilrettelegging av Datakortet for blinde og svaksynte.

"ECDL - PD (European Computer Driving Licence for People with Disabilities)" er tittelen på prosjektet, som hører inn under EUs utdanningsprogram for yrkes- og profesjonsrettet opplæring; Leonardo da Vinci. Foruten MediaLT er partnerne i prosjektet: Österreichische Computer Gesellschaft, Universitetet i Linz, Berufsbildungswerk Paulinenpflege (Tyskland), Asphi Onlus (Italia), bfi Steiermark (Østerrike), ECDL Foundation (Irland) og European Disability Forum (Belgia).

ECDL-PD prosjektets hjemmeside

Internasjonalt IT-sertifikat

ECDL er den internasjonale betegnelsen for det vi i Norge kaller "Datakortet". Dette er et internasjonalt, leverandøruavhengig IT-sertifikat, som dokumenterer PC-brukerens datakunnskaper. Det har etter hvert fått et sterkt fotfeste internasjonalt, som et opplærings- og testtilbud på området informasjonsteknologi. Manglende tilrettelegging av undervisningstilbud og tester gjør at funksjonshemmede ikke har tilgang til dette i dag.

Norske erfaringer

I juni 2000 startet MediaLT prosjektet: Tilrettelegging av Datakortet for blinde og svaksynte. Helt siden prosjektstart har MediaLT arbeidet med å linke det norske prosjektet opp mot et større europeisk samarbeidsprosjekt. Nå ønsker MediaLT å spille de norske erfaringene inn i EU-prosjektet.

I motsetning til det norske prosjektet omfatter EU-prosjektet funksjonshemmede generelt. Målet er at ECDL skal bli tilgjengelig for både blinde- og svaksynte, døve- og hørselshemmede, bevegelseshemmede og personer med lærevansker. Det vil gjøre dem bedre rustet til å møte samfunnets - og arbeidslivets krav til grunnleggende dataferdigheter.

Ansvar for læremidler

Universitetet i Linz og dataforeningen i Østerrike vil lede prosjektet. MediaLT har fått et spesielt ansvar for å utvikle og tilrettelegge nødvendige læremidler. Arbeidet med å utvikle nye opplæringsrelaterte hjelpemidler vil bli trukket inn i det europeiske prosjektet, og lærebøkene vil bli tilrettelagt i DAISY-format. DAISY er den nye digitale lydboka.

Med bakgrunn i erfaringene fra det norske prosjektet vil imidlertid MediaLT også gi andre bidrag i prosjektet. Eu-prosjektets målsetning er å tilrettelegge både opplærings- og testtilbudet for funksjonshemmede. Prosjektet har en varighet på tre år.

Nyhetsarkiv