MediaLt lanserer internasjonal nettside

MediaLt jobber aktivt med å få til et internasjonalt samarbeid om underholdende programvare for funksjonshemmede, og har nå lansert en internasjonal nettside om dette.

Skrevet av: Magne Lunde - 29.09.2005

MediaLT har nå etablert en internasjonal nettside om underholdende programvare for funksjonshemmede: http://gameaccess.medialt.no. Siden er opprettet i samarbeid med universitetet i Linz.

Tidligere har MediaLT i samarbeid med Furuboda i Sverige og Funka Nu i Sverige lansert et felles nordisk nettsted om spill og underholdning. Forskjellen er ikke bare at den nye internasjonale siden henvender seg til et publikum utenfor Norden. Den er i første rekke en side for det internasjonale spillutviklingsmiljøet og for internasjonale kunnskapsinstitusjoner, mens den nordiske siden har et langt bredere nedslagsfelt.

I prosjektet Underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker (UPS-prosjektet) har MediaLT i flere år arbeidet for å få til et internasjonalt samarbeid om underholdende programvare for funksjonshemmede. Blant annet har MediaLT gått aktivt inn og støttet Universitetet i Linz økonomisk gjennom UPS-prosjektet, for å få til et internasjonalt forskningssamarbeid om fagfeltet. Et av resultatene av dette forskningssamarbeidet er de internasjonale nettsidene.

På sidene finnes blant annet retningslinjer for utvikling av underholdende programvare (guidelines for developing accessible games). initiativet til og første versjonen av disse retningslinjene står MediaLT bak, men vi ønsker nå å samarbeide internasjonalt om både videreutviklingen av retningslinjene og arbeidet med å få gjennomslag for retningslinjene. I fjor høst var MediaLT i USA og diskuterte retningslinjene med Microsoft og Electronic Arts, og samarbeid er også etablert med den internasjonale interessegruppa for spillutviklere (IGDA). Vi tar gjerne imot innspill og tilbakemeldinger om retningslinjene.

I samarbeid med Universitetet i Linz har MediaLT også tatt initiativet til et EU-prosjekt om game accessibility, der partnere fra Frankrike og Irland nå er på banen. Det jobbes med å få til en internasjonal workshop i Linz seinere i høst, og en søknad om et EU-prosjekt vil bli sendt i løpet av noen få måneder.

Nyhetsarkiv