MediaLT 5 år : Et eventyr

Skrevet av: Magne Lunde - 10.10.2004

MediaLT er fem år. Dette ble i høst markert med en firmatur til Island. - Det hele har vært et stort eventyr, kommenterer daglig leder Magne Lunde.

I 1999 ble MediaLT stiftet av Morten Tollefsen og Magne Lunde. Begge hadde vær sine personlige firmaer og samarbeidet om felles prosjekter. Lunde og Tollefsen så at det var behov for et norsk firma som hadde fokusen rettet inn mot utvikling av nye produkter og tjenester for funksjonshemmede. Helt fra starten var det også et viktig mål å kunne tilby funksjonshemmede standardisert opplæring med høy kvalitet i bruk av IT.

Stort behov

De siste fem årene har med all tydelighet vist at det er behov for et norsk firma av denne typen. Først ett år etter firmaoppstarten ansatte Morten og Magne seg selv i egen bedrift, og i løpet av de siste tre årene har firmaet vokst med ytterligere to ansatte. Roar Nordby ble ansatt i 2001, og i 2004 fikk endelig gutta en jente med på laget - Catherine Kalvenes. Utsiktene tyder på at arbeidsstokken må utvides ytterligere i årene som kommer.

[Bilde: Magne, Morten og Roar][Bilde: Cathy]

- Vi har ønsket å være et annerledes firma, og det synes jeg vi har klart. Et firma som kan opptre leverandøruavhengig på de fleste områder, og som har hovedfokusen rettet inn mot forskning og utvikling, samt opplæring, framholder Lunde.

Stor aktivitet

Siden oppstarten har MediaLT ledet og gjennomført hele åtte Forsknings- og utviklingsprosjekter. Videre leder firma i dag to prosjekter og deltar i to EU-prosjekter. Nærmere 40 funksjonshemmede elever har bestått IT-sertifikatet Datakortet, og et bredt spekter av opplæringstilbud er etablert og gjennomført. I samarbeid med Blindes Produkter har dessuten MediaLT etablert seg som en komplett leverandør av DAISY-produkter (den nye digitale lydboka).

For å markere fem års jubileumet reiste hele firmaet med ektefeller til Island i september. Varme kilder, en opplevelsesrik sightseeing og besøk på Islands mange gode restauranter gjorde dette til en meget vellykket tur.

[Bilde: MediaLT, ansatte med ektefeller]

Innovativ kraft

Lunde tror firmaets eventyrlige utvikling vil fortsette. - Det er fortsatt mye å gjøre, når det gjelder funksjonshemmedes vilkår og deltakelsesmuligheter i samfunnet. Gjennom å være en innovativ kraft håper vi på å kunne gi vårt bidrag til å kunne endre på dette. Med andre ord har vi fortsatt flere gode prosjektideer vi ønsker å sette ut i livet, oppsummerer Lunde.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter