Med verden under fingrene (norsk verdensatlas)

Dette er et oppslagsverk alle synshemmede kan få både glede og nytte av! Et talende, norsk verdensatlas har aldri tidligere blitt utviklet - og vi i MediaLT er virkelig stolte av produktet!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 24.03.2006

"Taktilt, talende verdensatlas: Dette har det vært behov for lenge",sier Morten Tollefsen som tok initiativ til prosjektet. Han fortsetter: "jeg synes dette er et fantastisk produkt, og Jeg er veldig glad for at MediaLT har fått jobbe med dette. Jeg håper veldig mange kan få glede av verdensatlaset!"

Veldig omfattende

Det talende, taktile verdensatlaset er et stort oppslagsverk. I tillegg til kartene inneholder atlaset en omfattende faktadel.

Selve atlaset er beskrevet med bilder og video i en tidligere artikkel:
Videoer og bilder i tidligere artikkel

MediaLT har lagt ned masse arbeid med atlaset. Vi må virkelig få takke for støtten fra Helse- og rehabilitering. Uten prosjektmidlene vi har mottatt hadde et slikt produkt aldri kommet på det norske markedet! Dette er vi virkelig dypt takknemlige for, og MediaLT synes det er flott å kunne tilby verdensatlaset!

Amerikansk eller norsk utgave

Atlaset er oversatt fra amerikansk. Det er likevel ikke snakk om en direkte oversettelse. Fakta for Europa og Norden vil f.eks. være bedre i den norske utgaven. Tilsvarende vil informasjon om hver enkelt stat i USA være mer omfattende i den amerikanske utgaven. Selve talen er programvare, så du velger selv om du vil ha norsk eller amerikansk versjon.

Kari leser

Vi har brukt den kunstige stemmen Kari for å lese opp stedsnavn, fakta, hjelpetekster osv. I denne forbindelse har vi blant annet laget unntaksordlister med stedsnavn (for å gjøre opplesingen best mulig).

De som er interesserte kan få ordlistene gratis hos MediaLT (f.eks. for å bruke disse på PC).

Spesielle kart for norden

Før vi får utviklet fylkeskart og andre spesielle nordiske kart vil vi ha alt det andre på plass. Vi holder nå på med testing av norsk versjon, og vil snart være klar med denne. I løpet av året skal vi også lage fylkeskart for Norge, detaljerte kart over de andre nordiske landene mm. For å få disse inn i atlaset vil det bli en god del jobb - men alt skal være ferdig før nyttår!

Atlaset kan bestilles nå!

Det er alt nå klart for bestilling av atlaset. De som kjøper den taktile platen og kartene vil få nordiske kart og eventuelle oppdateringer gratis.

MediaLT håper og tror at dette er noe mange kan få støtte til gjennom folketrygden. Desverre er dette "nisjeteknologi", og selv om vi har lagt prisen så lavt dette faktisk er mulig blir atlaset forholdsvis kostbart.

Prisene er som følger:

Taktil plate (TTT): 7990

Verdensatlas: 4190

Prisene er eks. mva.

Mange bruksområder

Den taktile platen kan brukes til mye mer enn verdensatlaset: Dataspill, diagrammer, bilder, ...

Synshemmede kan selv lage bilder med tale, og det er kun kreativiteten som avgjør hva man skal få til!

Et veldig spennende bruksområde vil være at lærere og andre lager bilder med forklaringer til synshemmede. Og det er lett, veldig lett å få til dette! MediaLT tror faktisk denne teknologien kan gjøre det mye enklere for synshemmede å forstå visuelle presentasjoner, dvs. forstå det seende lærer vha. bilder. Når det er så enkelt å lage taktile bilder med innebygget tale kan mange lage spennende og ikke minst nyttige ting på egenhånd!

Nyhetsarkiv