Masteroppgave om talegjenkjenning i smarttelefoner

MediaLT samarbeider aktivt med universiteter og høgskoler i vårt forskningsarbeid; blant annet med Høgskolen i Østfold. Som et resultat av dette skriver nå mastergradsstudent Lars Emil Knudsen en spennende oppgave om bruk av smarttelefoner.

Skrevet av: Magne Lunde - 13.10.2011

Lars Emil Knudsen

Lars Emil Knudsen tar masterstudium i anvendt informatikk ved Høgskolen i Østfold, og er kommet godt i gang med sin masteroppgave. Oppgaven gjennomføres i samarbeid med SMUDI-prosjektet, og MediaLT fungerer derfor som en ekstern rådgiver og ressurs for Knudsen. Oppgaven tar opp i seg mange av de samme problemstillingene som i SMUDI-prosjektet, men med fokus på smarttelefoner.

Hurtig utvikling

I løpet av de siste årene har mobilteknologien utviklet seg hurtig. Et resultat av denne utviklingen er smarttelefonen. En smarttelefon er en mobiltelefon med mange avanserte funksjoner, som for eksempel 3G, GPS, touchskjerm, kamera med mer.

Nye muligheter

Smarttelefonene har åpnet nye muligheter for interaksjon og kommunikasjon. Apple's iPhone revolusjonerte markedet med en smarttelefon som både hadde et intuitivt brukergrensesnitt og et innbydende design. Iphone har i det seneste fått konkurranse av Android baserte enheter, og utbredelsen av disse enhetene øker raskt. Smarttelefonene som drives av Android operativsystemet kommer i mange forskjellige former, med forskjellig design, prosessorkraft og funksjoner. Noe som gir brukerne mulighet til å velge den enheten som dekker deres behov best. Smarttelefoner har gått fra å være rettet mot forretningsfolk, til et produkt som er tilgjengelig for de aller fleste.

 Mye ugjort

Til tross for den raske utviklingen innenfor mobilteknologien, er det mye ugjort i forhold til universell utforming. Det finnes nå en mulighet for å benytte kraften og funksjonene som befinner seg i disse enhetene for å gjøre de mer tilgjengelig for en større gruppe mennesker, blant annet blinde og svaksynte brukere. Særlig har multimodale brukergrensesnitt et potensial i forhold til å gjøre det mulig for forskjellige brukere og benytte smarttelefonene. Eksempler på modaliteter som kan benyttes i en smarttelefon er tale, trykkfølsom skjerm, grafikk, lyd, vibrering osv.   Multimodalitet vil kort forklart si at en person har tilgang til flere ulike metoder for input og output.

 Forskningsspørsmål

Knudsen vil i denne oppgaven prøve og besvare følgende spørsmål:

Hvordan kan multimodalitet implementeres på smarttelefoner for å gjøre web tjenester mer tilgjengelig for blinde og svaksynte?

Med underspørsmålene:

  • Hvilke kombinasjoner av modaliteter er best egnet?
  • Hvilken type av multimodal implementasjon er best egnet?
  • Hvordan kan erfaringene fra denne forskningen hjelpe andre brukergrupper?

Prototype

For å kunne besvare disse forskningsspørsmålene, vil det bli utviklet en prototype av en multimodal applikasjon til Android plattformen. Applikasjonen vil blant annet benytte talegjenkjenning som en av modalitetene. Applikasjonen vil bli rettet mot å gi tilgang til netttjenesten yr.no. Prototypen vil bli testet og evaluert i sammen med blinde og svaksynte brukere, men andre brukergrupper vil også bli involvert.

Nyhetsarkiv