Masteroppgave om retningsbestemt lyd

Til nå har retningsbestemt lyd eller 3D lyd i liten grad vært anvendt i arbeidet med tilgjengelighet for funksjonshemmede. Derfor er det positivt at en masteroppgave nå fokuserer på dette fagfeltet.

Skrevet av: Magne Lunde - 29.11.2011

Joakim Bording

MediaLT har et utstrakt samarbeid med universiteter og høgskoler i vårt forskningsarbeid, blant annet med Universitetet i Oslo. Som et resultat av dette skriver   nå mastergradsstudent Joakim Bording en spennende masteroppgave om bruk av retningsbestemt lyd. Joakim  studerer ved Universitetet i Oslo på linjen for Informatikk: design, bruk og interaksjon.

Pløye ny mark

Masteroppgaven gjennomføres i samarbeid med SMUDI-prosjektet, og MediaLT fungerer således som en ekstern veileder og ressurs for Bording. Joakim har mest erfaring innen arbeid med grafiske brukergrensesnitt, men ønsket å jobbe med retningsbestemt lyd i sin masteroppgave for å kunne være med å pløye ny mark.

Ikke utnyttet til det fulle

I et bybilde kan lyder høres fra mange ulike retninger. Du kan høre at en trikk kommer mot deg fra din høyre side, du kan høre en person prate i telefonen på andre siden av gaten, eller at et fly krysser høyt over deg. Posisjonen til disse forskjellige lydkildene kan vi oppfatte ganske nøyaktig ved å bruke ørene. Slik retningsbestemt lyd eller 3D lyd kan i dag kun gjenskapes på en delvis måte ved hjelp av hodetelefoner. Teknologien har vært kjent i over tretti år, men er fortsatt ikke blitt utnyttet til det fulle.

 Standard teknologi

I denne masteroppgaven ønsker Joakim å teste hvordan synshemmede kan bruke retningsbestemt lyd for å  navigere. Fokusen vil være rettet inn mot bruk av standard teknologi å ikke spesialøsninger. Joakim vil se på hvordan en smarttelefon som iPhone kan brukes for å ta seg fra A til B ved å gå etter et lydsignal som viser vei. Tanken er at applikasjonen skal finne raskeste vei via karttjenester på nettet og lede brukeren til å nå sitt mål. Svinger lydsignalet skrått til høyre, kan brukeren navigere etter lydsignalet og informasjon om kommende kryss og omgivelser vil kunne gis.

Posisjonering av lydkilder er lite utnyttet i dagens marked og gir en ekstra dimensjon til brukergrensesnittet. Det er således grunn til å anta at denne type teknologi har gode bruksmuligheter innenfor navigasjon, å Joakim ønsker derfor i samarbeid med SMUDI-prosjektet å undersøke dette nærmere.

Nyhetsarkiv