Lydteksting starter sommeren 2010: gratis og tilgjengelig for alle

Fra og med sommeren 2010 vil NRK tilby lydteksting i alle sine kanaler. tjenesten vil være gratis og tilgjengelig for alle, fordi ingen behøver å kjøpe nye mottakerbokser.

Skrevet av: Magne Lunde - 08.01.2009

Etter tre års arbeid ble Lydtekst-prosjektet avsluttet den 31. desember 2008. Hovedmålet i  prosjektet var å få etablert en tjeneste for lydteksting, og vi er derfor veldig glad for at vi til slutt klarte å nå dette målet.

Universell utformet

I utgangspunktet hadde vi ambisjoner om å få etablert tjenesten for lydteksting før prosjektets slutt, og senest i fjor sommer mente NRK at de ville kunne starte tjenesten høsten 2008. På grunn av at både NRK og vi ønsket en tjeneste som var universell utformet, måtte imidlertid oppstarten utsettes til sommeren 2010.

Lydteksting vil si at tekstingen på TV avspilles som kunstig tale. I praksis vil dette si at NRK vil ha innstallert kunstig tale på en ddatamaskin i sine lokaler. Denne datamaskinen vil gjøre tekstingen om til kunstig tale. Deretter vil den kunstige talen bli distribuert fra denne datamaskinen ut i sendenettet og kan tas ned av mottakerboksene i de tusen hjem.

Valg for språkinnstillinger

alle mottakerbokser på markedet har et valg for språkinnstillinger. Dette gjelder uansettt om signalene mottas via antenne, kabel eller parabol. NRK vil benytte dette valget for å distribuere lydtekstingen.

ferdigmiks

For at det skal bli enklere å høre lydtekstingen, vil TV-lyden bli dempet når lydtekstingen kommer inn. Av denne grunn planlegger NRK å distribuere en ferdigmikset sending av lydtekstingen og TV-lyden. Dette betyr at brukerne kan velge mellom to alternativer: enten å høre på den rene TV-lyden eller en ferdigmikset sending.

valget falt på denne løsningen, fordi vi ønsket en så universell utformet løsning som mulig. Vi ønsket å unngå at brukerne måtte kjøpe egne mottakerbokser for å kunne ta imot lydtekstingen, samt å finne fram til en løsning som sikret at lydtekstingen var tilgjengelig uansett om hustanden var tilknyttet via antenne, kabel eller parabol. dermed sikret vi at lydtekstingen vil være tilgjengelig for alle uten noen ekstra kostnader.

To ulemper

Ulempen med denne løsningen er imidlertid at alle må høre på det samme, samt  at det ikke vil være mulig å bestemme nivået på ferdigmiksen selv. Med en egen mottakerboks ville begge disse to delene vært mulige. Egne mottakerbokser gir muligheten til at en person kan høre på lydtekstingen via øretelefoner, mens en annen persom samtidig kun hører den "reneTV-lyden". Videre ville brukeren med en egen mottakerboks selv ha kunnet stille hvor høy hun/han ønsker å ha lydtekstingen i forhold til TV-lyden. Både for NRK og oss veide imidlertid hensynet til universell utforming tyngre enn disse praktiske ulempene.

Internett

Dessuten vil vi i samarbeid med NRK jobbe for at lydtekstingen også kan tilbys via internett. dette vil i så fall gjøre det mulig å høre på den ferdigmiksede lydtekstingen samtidig som andre ser på TV. Den ferdigmiksede lydtekstingen vil da bli streamet via internett, og en PC eller Orion Webbox kan brukes for å høre på den ferdigmiksede lydtekstingen

samme løsning

 Samme tekniske løsning kan også brukes for distribusjon av synstolking. synstolking vil si beskrivelse av levende bilder, slik at synshemmede og andre som har vanskelig for å tolke levende bilder, får med seg det som skjer. fra om med sommeren 2010 vil derfor NRK kunne sende produksjoner som er ferdig synstolket, f. eks filmer og TV-serier   som er ferdig produsert med synstolking.

Hvem skal betale?

Utfordringen er imidlertid å finne en varig løsning på hvem som skal betale for produksjonen av synstolkingen. Er dette TV-selskapenes og filmprodusentenes ansvar, eller er dette et ansvar som offentlige myndigheter må påta seg, eller skal ansvaret deles mellom disse aktørene? Lydtekst-prosjektet har reist denne diskusjonen, og MediaLT vil i samarbeid med Norges blindeforbund jobbe aktivt for å finne en varig løsning på finansieringsspørsmålet.

MediaLT har gjennomført Lydtekst-prosjektet på vegne av Norges blindeforbund, og vi takker Norges blindeforbund for denne tilliten og for den gode støttespilleren og samarbeidspartneren blindeforbundet har vært i prosjektgjennomførringen. Videre takker vi stiftelsen Helse og Rehabiltering for støtten til prosjektet.  Vi takker også TV-selskapene generelt og Sven Prestvik i NRK spesielt for et godt samarbeid i prosjektet.

Nyhetsarkiv