Lydteksting: har du lyst til å delta som brukertester?

Vi søker etter sterkt synshemmede som har tid og lyst til å være testere i Lydtekst-prosjektet. De som velges ut vil få en Orion webbox, og de første testene av lydteksting vil skje ved hjelp av dette utstyret.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 13.11.2006

Vi søker etter sterkt synshemmede som har tid og lyst til å være testere i Lydtekst-prosjektet. De som velges ut vil få en Orion webbox, og de første testene av lydteksting vil skje ved hjelp av dette utstyret.

Lydtekst-prosjektet

Målet i Lydtekst-prosjektet er å utvikle systemer som gjør at teksting på TV kan formidles som lyd. I tillegg skal det gjøres testing med bildebeskrivelser, dvs. at handlinger f.eks. i en film beskrives slik at mennesker som ikke ser filmen også kan ha utbytte av å følge med.

Lydtekst-prosjektet har en egen nettside hvis du vil vite mer.

Testene starter sannsynligvis i mars 2007

Lydteksting av norske TV-sendinger er noe mange ønsker seg. Foreløpig er ikke løsninger på plass, men det jobbes med dette. Teknologien vil variere litt, avhengig av om man bruker antenne, parabol eller kabel for å få inn TV-kanalene.

Slik det ser ut nå vil de første testene skje ved hjelp av Orion webbox.

Orion webbox presenteres i en egen artikkel

Oppstarten vil antakelig være i mars 2007. Vi ønsker imidlertid alt nå å plukke ut testpersoner. Dette gjør vi for å få et riktig utvalg med testere, for å få inn generelle tilbakemeldinger før uttestingen av lydteksting og for å være sikre på at alt fungerer hos testerne før vi får lydteksting på lufta.

Vi vil ha kontakt med sterkt synshemmede

I første omgang ønsker vi å komme i kontakt med blinde og sterkt svaksynte. Du må ha tid til å teste løsningen, være villig til å komme med tilbakemeldinger og ikke minst: "Være klar over at dette er et utviklingsprosjekt, og at alt ikke nødvendigvis vil fungere helt perfekt!".

Dette må du ha

For å være aktuell i denne første testrunden må du ha bredbånd. Det er en fordel om du har et trådløst nettverk, men dette er ikke en absolutt forutsetning.

Høres dette interessant ut?

Hvis det er interessant for deg å være med som tester kan du ta kontakt med:

Magne Lunde
tlf: 21 53 80 13

For ordens skyld må vi presisere at vi ikke kan garantere at alle som ønsker det blir plukket ut! Dette skyldes at vi har retningslinjer og forpliktelser mht. utvalg i Lydtekst-prosjektet.

Nyhetsarkiv