Vil du ha nettsider som funker? Universell utforming er en kjempestart!

Informasjon og tjenester skal være best mulig for flest mulig. MediaLTs kurspakke i oktober gir deg en kick-start!

Skrevet av: Magne Lunde - 02.09.2015

Puslespillet universell utforming mangler en brikke med navnet www.medialt.no

Du kan delta på en eller flere kursdager:

  • Brukervennlige dokumenter (6. oktober)
  • Nettsider som funker (7. oktober)
  • Selvransakelse (8. oktober)

Har du mulighet er det smart å bli med på "full pakke". Vi tilbyr gunstige priser til de som deltar alle tre dagene.

Kursansvarlige er Morten Tollefsen og Trond Ausland. De er Norges fremste eksperter og foredragsholdere innen web og universell utforming. De forklarer deg både hvorfor og hvordan du skal utforme nettsider og dokumenter. Magne Lunde og Cathy Kalvenes deltar også som foredragsholdere.

Brukervennlige dokumenter

Alle som produserer dokumenter som skal leses av flere enn seg selv, bør lage de slik at de har gode lesbarhet for alle. I Kurset Brukervennlige dokumenter lærer du å lage dokumenter som har god tilgjengelighet og brukervennelighet. Vi har plukket ut fire av de mest anvendte verktøyene for produksjon av dokumenter: Acrobat (PDF), Word, Excel og PowerPoint. Du får også prøvd deg i praksis.

I kursprisen inngår boken Universell utforming av dokumenter.

Nettsider som funker

Forskriften til Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven trådte i kraft i fjor sommer. I forskriften defineres det hva som kreves for nettsteder. Kurset hjelper deg til å imøtekomme kravene. Feiler du, kan du bli bøtelagt.

Statistikk viser at hver sjette nordmann har en funksjonshemning. Microsoft har gjennomført undersøkelser som viser at en av to trenger tilgjengelighetsfunksjonaliteten i Windows.

Målet er derfor at du skal skjønne hvor spennende og nyttig det er å tenke på "alle" - det vil gi deg flere og mer fornøyde brukere. Du får kunnskap om nyttige verktøy og retningslinjer og helt konkrete råd om hva du skal tenke på for at informasjon og tjenester skal kunne brukes av for eksempel blinde, bevegelseshemmede og mennesker med lese- og skrivevansker!

I kursprisen inngår boken Web og universell utforming.

Selvransakelse

Selvransakelse er en workshop for  de som vil lære mer om testverktøy og universell utforming på web. Brukertesting er nødvendig for å sikre universell utforming av tjenester og nettsteder. Før brukerne slipper til skal du teste selv! Da lærer du å gjøre ting riktig fra starten av. Du får garantert også mer verdifulle tilbakemeldinger, når brukerne skal prøve det du har laget. På workshopen får du anledening til å prøve hvordan du selv tester og til å spørre underveis.

Alle som skal delta på workshop’en må ha med egen datamaskin (PC/Mac). Du kan teste uten mye kunnskap om HTML, koding og stilark. For å rette problemene du finner, må du imidlertid kunne litt.

Påmelding, sted og tid

Vi tilbyr gode priser for deg som tar hele kurspakken. Deltar du alle tre dagene, gir vi deg en rabatt på 2.500,- kroner. To dager gir en rabatt på 1.000,-  kroner. Prisene er dermed som følger:

  • En kursdag: 3.450,- kroner eks. mva.
  • To kursdager: 5.900,- kroner eks. mva.
  • Tre kursdager: 7.850,- kroner eks. mva.

Meld deg på kursene!

Påmeldingsfrist er den 1. oktober. Vi har dessverre bare 15 plasser, og påmeldingen stenger når kursene er fulle.

Sted: Jerikoveien 22, 1067 Oslo

Datoer:

  • Brukervennelige dokumenter: 6. oktober 09.00 - 15.30
  • Nettsider som funker: 7. oktober 09.00 - 15.30
  • Selvransakelse: 8. oktober 09.00 - 15.30

Bor du utenfor Oslo og ønsker overnatting, ligger Radisson Blue hotel, Oslo Alna i gangavstand. Vi har inngått en avtale med hotellet som gir deg rimelige priser. I påmeldingsskjemaet kan du legge inn informasjon om at du ønsker hotell. Så ordner vi resten.

Program

Nedenfor finner du programmene for alle de tre kursdagene.

Dag 1: Brukervennelige dokumenter

09.00: Velkommen

- Praktisk informasjon

09.10: Skjermleser og skjermforstørrer

- Praktisk demonstrasjon av hvordan kontorprogrammer brukes med hjelpemidler

09.50: Hva er tilgjengelighet og universell utforming av dokumenter?

- Hvorfor er tilgjengelighet viktig?
- Hvilke mottakere må du tenke på når dokumenter utformes, …

10.00: Pause

10.15: Tekstbehandling og felles tilgjengelighetsutfordringer

- Vi bruker Microsoft Word, men det som gjennomgås er like relevant i Open Office

11.00: Pause

11.15: Praktisk oppgave

12.00: Lunsj
13.00: Regneark

- Vi bruker Microsoft Excel, men det som gjennomgås er like relevant i Open Office

13.15: Powerpoint

- Hva er det viktig å tenke på når du lager presentasjoner, og hva må mottakeren kunne

13.30: Praktisk oppgave

14.00: Pause

14.15: Ulike PDF-formater og hva det betyr for mottakeren.

- PDF fra tekstbehandlingsdokumenter
- Sjekke tilgjengeligheten i PDF-dokumenter
- Oppmerking av PDF med Adobe Acrobat

15.15: Oppsummering/slutt

Dag 2: Nettsider som funker

09.00: Velkommen og praktisk informasjon

09.10: Et lite vindu mot verden
- Slik bruker en svaksynt www

09.35: Verdensveven under fingrene
- Slik bruker en blind www. Praktisk demonstrasjon med skjermleser. For mange er det ekstra vanskelig å skjønne hvordan web brukes med syntetisk tale og punktskrift (blindeskrift). Denne demonstrasjonen er nyttig for alle som ikke vet hvordan en skjermleser brukes og hvordan nettsider presenteres for sterkt synshemmede.

10.10 Pause

10.25: Gode råd er ikke dyre
- En introduksjon til WCAG (internasjonale retningslinjer for tilgjengelighet).
Hvordan brukes retningslinjene, hvor finnes det enkle forklaringer og hvilke begrensninger er det viktig å kjenne til.

11.05: Pause

11.15: Slik kan du gjøre enkle tester selv
- Om tester og testverktøy.

11.45: Beskrivelse av levende bilder
- Synstolking av film

12.00: Lunsj

13.00: Diskriminerings og tilgjengelighetsloven
- Hva sier loven, og hvordan skal kravene oppfylles?

13.15: Brukereksperter og ekspertbrukere
-
Hvordan skal det tas høyde for uu i utviklingsprosjekter. Om eksperter og brukertesting.

13.45: Pause

14.00: Bruk av sosiale medier
- Om utfordringer og merverdi for funksjonshemmede.

14.30: Pause

14.45: Andre retningslinjer
- norge.no, ARIA, ATAG og UAAG.

15.15: Oppsummering/slutt

Dag 3: Selvransakelse

09:00: Velkommen 

09:10: Universell utforming.

- Norsk lov (DTL). Universell utforming og testkriterier

10:00: Pause

10:15: Valideringsverktøy

- hvordan teste selv i forhold tli WCAG

10:45: Praktisk oppgave 

11:00: Pause

11:15: Tastatur og farger/kontrast

11:30: Praktisk oppgave

12:00: Lunsj
 
13:00: Skjermleser

- JAWS og NVDA

13:20: Praktisk oppgave

14:00: Pause 

14:15: WAI-ARIA

14:25: Praktisk oppgave

15.15: Oppsummering/Slutt

Meld deg på kursene!

Nyhetsarkiv