Kursliste 2005/2006

MediaLT arrangerer en rekke kurs, både korte temakurs og opplæring med tester og sertifisering. Ta gjerne en titt på det vi kan tilby!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 29.09.2005

MediaLT tilbyr en rekke IT-kurs. Så snart katalogen vår er oppdatert vil kursene gjenfinnes der. Nedenfor finner du imidlertid en liste over det vi kan tilby!

Alle kursene kan arrangeres som fjernundervisning.

eBorger

Kan vi få hjelpe deg med å komme igang? Et eBorger-kurs, med en påfølgende eBorger-test inkludert, er det du trenger for å komme i gang. På kurset vil du treffe andre som er like usikre på data... men fatt mot, vi hjelper deg!

Kurset forutsetter

 • Ingen spesielle forutsetninger
 • Hvis du bruker datatekniske hjelpemidler er det en fordel med noe kunnskap om disse.

Temaoversikt

 • Enkel innføring om datamaskinen
 • Enkel tekstbehandling og utskrift
 • Sende og motta e-post
 • Gå ut i verden på Internett

MediaLT er et godkjent eBorger kurssenter.

MediaLT tilbyr opplæring tilpasset ulike behov

 • Individuell opplæring, f.eks. som del av et attføringsopplegg
 • Fjernundervisning (individuelle opplegg eller gruppeundervisning)
 • Bedriftskurs

Datakortet

Datakortet er et internasjonalt kompetansebevis basert på et europeisk, leverandøruavhengig referansenivå. Bak Datakortet står selskapet Datakortet a.s, som igjen er en del av den europeiske hovedorganisasjonen European Computer Driving Licence (ECDL).

MediaLT har lagt ned mye arbeid i å tilrettelegge Datakortet for alle. Det finnes "mange veier til datakortet", men har du "lappen" vet andre hva du kan!

MediaLT tilbyr pensumlitteraturen som DAISY/HTML, og bøkene er omskrevet slik at framgangsmåtene kan brukes av mennesker med ulike forutsetninger og behov. Det er for eksempel mulig å ta hele Datakortet uten å bruke mus!!

I tillegg har vi laget taktil grafikk (bilder å kjenne på), programvare, kompendier osv.

Kurset forutsetter

 • Ingen spesielle forutsetninger

Temaoversikt

 • Modul 1: Grunnleggende IT-forståelse
 • Modul 2: Bruk av datamaskinen og operativsystem
 • Modul 3: Tekstbehandling
 • Modul 4: Regneark
 • Modul 5: Database
 • Modul 6: Presentasjon
 • Modul 7: Internett og elektronisk post

Varighet

Avhenger av elevenes tidligere kompetanse.

MediaLT tilbyr opplæring i Datakortet tilpasset ulike behov

 • Individuell opplæring, f.eks. som del av et attføringsopplegg
 • Fjernundervisning (individuelle opplegg eller gruppeundervisning)
 • Bedriftskurs

Grunnleggende IT-forståelse

Kurset gir en innføring i hovedkomponentene som en datamaskin er bygget opp av og en innføring i nøkkelbegreper innenfor informasjonsteknologien (IT), f.eks. lagring av data og minne, bruksområder for programvare i samfunnet og bruk av nettverk i forbindelse med databehandling. Videre gjennomgås IT-systemene man møter i det daglige, og hvordan bruk av datamaskiner kan påvirke helsen. Kurset omhandler også emner innenfor sikkerhet og jus i tilknytning til bruk av datamaskiner og programvare.

Kurset forutsetter

 • ingen spesielle forutsetninger

Temaoversikt

 • Grunnleggende begreper
 • Maskinvare
 • Programvare
 • Informasjons-nettverk
 • Datamaskiner i hverdagen
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Sikkerhet
 • Opphavsrett og lovgivning

Varighet

2 dager

Bruk av datamaskin og operativsystem

Kurset gir en grunnleggende innføring i bruk av datamaskinen og operativsystemet. Elevene lærer å justere de mest vanlige innstillingene i operativsystemet, bruke hjelpesystemet og håndtere programmer som har låst seg. Videre gjennomgås skrivebordet (ikoner, vinduer, ...), filer og mapper. Filbehandling (slette, endre navn, søke, ...), er en viktig del av kurset. Det gis også en innføring i datavirus og antivirus-programmer, enkel tekstbehandling og utskriftsbehandling.

Kurset forutsetter

 • Fordel med kompetanse som tilsvarer Datakortet (modul 1)
 • Grunnleggende kunnskap om bruk av evt. hjelpemidler.

Temaoversikt

 • Datamaskinens omgivelser
 • Skrivebordet
 • Filbehandling
 • Virus
 • Utskrifts-behandling

Varighet

2-4 dager

Tekstbehandling

Kurset omhandler grunnleggende tekstbehandlingsfunksjoner, dvs. opprette, formatere og skrive ut dokumenter. Kopiere, klippe ut og lime inn tekst og objekter er også en del av kurset. Videre behandles mer avansert funksjonalitet som det å opprette tabeller, bruke grafikk og utskriftsfletting.

Kurset forutsetter

 • Fordel med kompetanse som tilsvarer Datakortet (modul 2)
 • Grunnleggende kunnskap om bruk av evt. hjelpemidler.

Temaoversikt

 • Bruk av programmet
 • Basis-operasjoner
 • Formatering
 • Objekter
 • Fletting
 • Utskrifts-behandling

Varighet

2-5 dager

Regneark

Innledningsvis gjennomgås egenskapene til et regneark og grunnleggende funksjoner som det å planlegge, opprette, formatere og tilpasse et regneark. Videre gjennomgås grunnleggende matematiske formler og logiske funksjoner som er innebygd i regnearkprogrammet. Kurset gjennomgår også å opprette og formatere diagrammer/grafer.

Kurset forutsetter

 • Fordel med kompetanse som tilsvarer Datakortet (modul 2)
 • Grunnleggende kunnskap om bruk av evt. hjelpemidler.

Temaoversikt

 • Bruk av programmet
 • Celler
 • Regneark
 • Formler og funksjoner
 • Formatering
 • Diagram/graf
 • Utskrifts-behandling

Varighet

3 dager

Database

Først gjennomgås grunnleggende prinsipper ved databaser. Videre behandles det å lage og endre tabeller, spørringer, skjemaer og rapporter. Kurset gjennomgår også det å opprette relasjoner mellom tabeller og finne informasjon i en eksisterende database ved å bruke spørringer, tilgjengelige utvelgings- og sorteringsverktøy.

Kurset forutsetter

 • Fordel med kompetanse som tilsvarer Datakortet (modul 2)
 • Grunnleggende kunnskap om bruk av evt. hjelpemidler.

Temaoversikt

 • Bruk av programmet
 • Tabeller
 • Skjemaer
 • Informasjons-innhenting
 • Rapporter
 • Utskrifts-behandling

Varighet

3 dager

Presentasjon

Innledningsvis gjennomgås grunnleggende funksjoner i programmet, som å opprette, formatere og klargjøre presentasjoner for distribusjon og framvisning. Videre behandles det å kopiere, flytte og endre størrelsen på tekst, figurer, bilder og diagrammer i en presentasjon eller mellom presentasjoner. Grunnleggende operasjoner med figurer, bilder, diagrammer og tegnede objekter, samt å bruke ulike effekter for lysbildeframvisning inngår også i kurset.

Kurset forutsetter

 • Fordel med kompetanse som tilsvarer Datakortet (modul2)
 • Grunnleggende kunnskap om bruk av evt. hjelpemidler.

Temaoversikt

 • Bruk av programmet
 • Utvikle en presentasjon
 • Tekst og bilder
 • Diagrammer og tegnede objekter
 • Effekter i lysbilde-fremvisningen
 • Forberede utskrif

Varighet

3 dager

Internett og elektronisk post

Kurset er delt i to deler. Den første delen, Internett, omhandler grunnleggende egenskaper og begreper i forbindelse med Internett og noen sikkerhetsaspekter i forbindelse med bruk av Internett. Det legges vekt på at elevene skal mestre søk på WWW ved å bruke en vanlig nettleser og tilgjengelige søkemotorer. Videre gjennomgås web-skjemaer, bruk av bokmerker og utskrift av websider og søkeresultater. Den andre delen, elektronisk post (e-post), starter med en gjennomgang av grunnleggende egenskaper og begreper i forbindelse med e-post og noen sikkerhetsaspekter i forbindelse med bruk av e-post. Elevene lærer å bruke et e-postprogram for å sende og motta meldinger, sette inn filvedlegg i en e-post og å organisere og ordne meldinger i mapper.

Kurset forutsetter

 • Fordel med kompetanse som tilsvarer Datakortet (modul 2)
 • Grunnleggende kunnskap om bruk av evt. hjelpemidler.

Temaoversikt

 • Internett
 • Webnavigering og internett søk
 • Elektronisk post
 • Meldinger
 • E-post administrasjon

Varighet

3-4 dager

Datakortet sikkerhet

Det er viktig å sikre digitale data og informasjon! Problemet er ikke mangel på brannmur, antivirusprogram eller andre tekniske løsninger, men den enkeltes bevissthet i forhold til informasjonssikkerhet. Med Datakortet Sikkerhet har alle brukere av datamaskiner mulighet til å bekrefte sine kunnskaper og holdninger om informasjonssikkerhet. Målet er at du skal få en bevisst holdning til området informasjonssikkerhet etter å ha bestått test i Datakortet Sikkerhet. Fagområdet omhandler grunnleggende begreper innenfor informasjonssikkerhet og hva disse betyr i dagligdags utførelse. I tillegg belyses lover, regler og retningslinjer som skal og bør følges i forbindelse med bruk av datamaskiner og informasjonsbehandling.

Kurset forutsetter

 • Ingen spesielle forutsetninger

Temaoversikt

 • Informasjonssikkerhet
 • Brukerkontroll
 • Informasjonshåndtering
 • Internett
 • E-post
 • Datavirus
 • Arbeidsplassen
 • Mobilt utstyr
 • Rettigheter og plikter

Varighet

2 dager

Videregående tekstbehandling

Kurset omhandler avanserte tekstbehandlingsfunksjoner som oppstilling av tekst, innsetting og håndtering av tabeller, bilder, diagrammer og avansert paginering. Videre gjennomgås utskriftsfletting og funksjonalitet for håndtering av store dokumenter.

Kurset forutsetter

 • Datakortet (modul 3) eller tilsvarende
 • Grunnleggende kunnskap om bruk av evt. hjelpemidler.

Temaoversikt

 • Redigering
 • Sideoppsett
 • Dokument organisering
 • Dokument elementer
 • Spesial verktøy
 • Utskrift

Varighet

3 dager

HTML og FrontPage

Mange ønsker å lage nettsider, og et av de beste verktøyene for dette er Microsoft FrontPage. Kurset gir en innføring i HTML og bruk av Microsoft Frontpage. Etter kurset vil du kunne lage egne nettsider og legge disse på internett.

Kurset forutsetter

 • Datakortet (modul 2) eller tilsvarende
 • Datakortet (modul 3) eller tilsvarende
 • Datakortet (modul 7) eller tilsvarende

Temaoversikt

 • Hva er HTML
 • Enkle Web-sider
 • Redigere dokumenter i FrontPage
 • Opprette en Web
 • Nye mapper og dokumenter
 • Bruk av linker og oppsett av linksamlinger
 • Stiler
 • Tabeller
 • Sette inn bilder
 • Grafikk, lyd og effekter
 • Administrere web-områder
 • Enkel koding ved bruk av script-språk

Varighet

3 dager

Elektronisk publisering til synshemmede

Kurset henvender seg til informasjonsleverandører som ønsker å tilrettelegge materiell for synshemmede. Hovedvekten legges på bruk av Internett og HTML, men det tas også høyde for konvertering til tekstformater, utskrift i punkt og storskrift.

Kurset forutsetter

 • Datakortet (modul 2) eller tilsvarende
 • Datakortet (modul 3) eller tilsvarende
 • Anbefales: HTML og Frontpage
 • Det er en fordel, men ingen forutsetning, med noe kunnskap om skjermforstørrere, leselister og kunstig tale

Temaoversikt

 • Tekniske hjelpemidler og WWW
 • Skriving av dokumenter med Microsoft Word, som skal kunne publiseres vha. ulike medier: papir, elektronisk, i punkt osv.
 • Frontpage
 • Konvertere Word-dokumenter: tekst, WP, HTML
 • Bruk av linker
 • Merking og bruk av grafikk
 • PDF

Varighet

2-3 dager

Web og tilgjengelighet

Kurset henvender seg til informasjonsleverandører som ønsker å tilrettelegge web-sider for alle.

Kurset forutsetter

 • Datakortet (modul 2) eller tilsvarende (eller tilsvarende)
 • Anbefales: HTML og Frontpage (eller noe kunnskap om html/annet publiseringssystem)

Temaoversikt

 • Tekniske hjelpemidler (pekeutstyr, leselist, kunstig tale)
 • Retningslinjer for tilgjengelighet, WAI (Web Accessibility Initiative)
 • HTML og spesiell funksjonalitet for tilgjengelighet
 • Bruk av overskrifter, linker, rammer, ...
 • Merking og bruk av grafikk
 • Stilark
 • Spesielle publiseringsløsninger, talende nettsider mm.

Varighet

8 timer

Lydbehandling med SoundForge

Dette kurset gir en innføring i lydbehandling med verktøyet SoundForge.

Kurset forutsetter

Temaoversikt

 • Opptaksfunksjoner
 • Klipping, kopiering, miksing
 • Normalisering, volum, endring av samplingsfrekvens mm.
 • Lydeffekter
 • Lydformater og konvertering
 • CD brenning
 • Batch Converter (automatisk behandling på mange filer)

Varighet

3-4 dager

CD Architect

Brenning av lyd CDer vha. CD Architect. Dette verktøyet har funksjonalitet for proffesjonelle produksjoner, og kombinert med SoundForge er dette et svært anvendelige verktøy.

Kurset forutsetter

 • Datakortet (modul 2) eller tilsvarende
 • Anbefales: Lydbehandling med SoundForge
 • Det er en fordel, men ingen forutsetning, å ha noe erfaring med digital lydbehandling

Temaoversikt

 • Oppsett av enkle CDer
 • Bruk sammen med SoundForge
 • Avanserte produksjoner: indekser, fading, effekter

Varighet

2 dager

Jaws grunnkurs

Skjermleseren Jaws brukes av blinde for å lese skjermbildene i Windows. For å mestre bruken av Jaws er det viktig å lære en del grunnleggende funksjonalitet. Kurset er aktuellt både for synshemmede og personer som skal hjelpe til (f.eks. foreldre og lærere).

Kurset forutsetter

 • Kurset forutsetter ikke spesielle forkunnskaper. Dersom deltakeren ikke har noe kjennskap til Windows beregnes 3 dager.

Temaoversikt

 • Oppstart og grunnleggende innstillinger
 • PC-markøren
 • Hurtigtaster (makroer)
 • Hjelpefunksjoner
 • Enkel bruk av Jaws-markøren
 • Jaws og vanlige programmer

Varighet

2-3 dager

Jaws og Internet Explorer

Synshemmede kan bruke Internet Explorer. For å kunne lese og finne fram på en hensiktsmessig måte er det nødvendig å benytte andre teknikker enn det mennesker med normalt syn bruker. Jaws har en rekke funksjoner som gjør det mulig å bruke nettleseren effektivt. Kurset er aktuellt både for synshemmede og personer som skal hjelpe til (f.eks. foreldre og lærere).

Kurset forutsetter

 • Jaws grunnkurs eller tilsvarende

Temaoversikt

 • Oppsett av Internet Explorer
 • Virtuell PC-markør
 • Valg av lenker
 • Hoppe over lenker
 • Gå til overskrifter
 • Rammer
 • Søk
 • Bokmerker
 • Utfylling av skjemaer
 • Hurtigtaster i Internet Explorer
 • Hurtigtaster i Jaws
 • Ordrikhet (verbositet)

Varighet

2 dager

Tilpasning av Jaws

Jaws kan tilpasses de aller fleste programmer. Dette kurset gir en god oversikt over mulighetene for oppsett og tilpasning av Jaws. Kurset henvender seg til avanserte brukere.

Kurset forutsetter

 • Datakortet (modul 2) eller tilsvarende
 • Jaws grunnkurs eller tilsvarende
 • Anbefales: Jaws og Internet Explorer

Temaoversikt

 • Installasjon og valg av leselist/tale
 • Grunnleggende innstillinger
 • Filsystem
 • Konfigurasjonsverktøy og verbositet
 • Grafikk og symboler
 • Attributter, utheving og klarmeldinger
 • Ordlisteverktøy
 • Rammer
 • Tastaturverktøy
 • Script (makroer)

Varighet

3 dager

Innføring i Visual Basic

Kurset gir en generell innføring i programmering med Visual Basic. Det legges spesiell vekt på bruk av datatekniske hjelpemidler, dersom kursdeltakeren/deltakerne bruker slikt utstyr.

Kurset forutsetter

 • Grunnleggende Windows-funksjonalitet
 • Tidligere programmeringserfaring er en fordel.
 • God kunnskap om bruk av evt. hjelpemidler.

Temaoversikt

 • Vinduer og moduler
 • Plassering av kontroller
 • Meny-design
 • Kode knyttet til kontroller og menyvalg
 • Objektorientering og tilgjengelige objekter
 • Distribusjon av programmer

Varighet

5 dager

Visual Basic og kobling mot database

Kurset gir en innføring i programmering av databaser med Visual Basic. Det legges spesiell vekt på bruk av datatekniske hjelpemidler, dersom kursdeltakeren/deltakerne bruker slikt utstyr.

Kurset forutsetter

 • Grunnleggende Windows-funksjonalitet
 • Databkortet (modul 5) eller tilsvarende
 • Innføring i Visual Basic eller tilsvarende
 • God kunnskap om bruk av evt. hjelpemidler

Temaoversikt

 • Objekter i Visual Basic
 • Kopling til databaser
 • Feilhåndtering
 • Databasedesign med spesielle applikasjoner og med Visual Basic
 • Håndtering av rettigheter og passord
 • Distribusjon av programmer

Varighet

3 dager

Samtaler på Internett

Det finnes ulike tjenester for prating over internett. Disse tjenestene er billige og enkle å bruke. Du kan for eksempel "ringe" til mennesker i hele verden, uten å betale tellerskritt. Hvis du har lyst på litt sosial kontakt finnes det møteplasser der du kan skravle om "løst og fast", eller du kan sette opp dine egne konferanser. Vi ser på Messenger, Skype og MediaLTs konferanserom.

Kurset forutsetter

 • Kjennskap til enkel bruk av Internet Explorer

Temaoversikt

 • Bruk av mikrofon og høyttalere
 • MediaLTs konferanserom
 • Windows Messenger
 • Skype

Varighet

3 timer

Oppsett av Microsoft Word for synshemmede

Det er viktig å kunne sette opp Word og andre Office-programmer for at hjelpemidler skal fungere best mulig. Ofte vil leverandører/hjelpemiddelsentraler sette opp PCer når de er nye, men det er viktig å kunne gjøre slike tilpasninger på egenhånd også! Temaer er blant annet: verktøylinjer, rullefelt, office-assistent, oppgaverute og andre ting som har betydning for leselist, tale og skjermforstørrer.

Kurset forutsetter

 • Kjennskap til enkel bruk av Microsoft Word

Temaoversikt

 • Verktøylinjer
 • Dialogboksen Alternativer
 • Vise alle menyvalg
 • Enkle håndgrep for å formatere/vise "vanskelige" dokumenter

Varighet

3 timer

Søke etter informasjon på Internett

Mange opplever at det er vanskelig å søke på nettet. For synshemmede er det absolutt mer uoversiktelig enn for mennesker med normalt syn. I dette kurset vil du få mange tips om hvordan du kan søke etter informasjon, og hvilke søketjenester det kan lønne seg å bruke med leselist, tale og skjermforstørrer.

Kurset forutsetter

 • Kjennskap til enkel bruk av en nettleser

Temaoversikt

 • Søke på en side
 • Søke vha. adresselinjen
 • Andre søkemotorer med tilgjengelige brukergrensesnitt

Varighet

3 timer

Enkel bruk av Excel

Regnearket Excel følger med i Microsoft Office-pakken. Dette er et avansert program, men med en liten introduksjon kan du få mye glede av Excel! Programmet kan f.eks. brukes som en kalkulator, du kan sette opp lister mm.

Kurset forutsetter

 • Enkel bruk av Microsoft Windows

Temaoversikt

 • Hva er Excel, og hvordan brukes programmet?
 • Hovedvinduet
 • Sette opp en enkel liste
 • Formler

Varighet

3 timer

Epost-tips

Dette kurset henvender seg til de som alt bruker epost. Vi ser på litt mer avansert funksjonalitet: automatisk signatur, format på meldinger som leses/skrives, distribusjonslister mm. Et viktig tema er oppsett av epost-programmet slik at det blir enkelt å lese alle meldinger.

Kurset forutsetter

 • Grunnleggende bruk av Microsoft Outlook eller Outlook Express

Temaoversikt

 • Oppsett av Outlook
 • Meldingsformater på sendte og mottatte meldinger (HTML, Rikt tekstformat, Ren tekst)
 • Signaturer
 • Kontakter og distribusjonslister

Varighet

3 timer

PDF og synshemmede

Mange elektroniske dokumenter finnes bare som PDF-filer. Noen av disse filene kan leses f.eks. med Jaws, men PDF er ikke et godt format for synshemmede. I dette kurset får du lære om lesing av slike dokumenter og hva som er mest problematisk for blinde og svaksynte. Programmet PDF Converter omtales, og hva som kan gjøres med scannede PDF filer.

Kurset forutsetter

 • Grunnleggende kjennskap til Microsoft Windows

Temaoversikt

 • PDF-filer med ulike egenskaper
 • Konvertering til Word-fil med PDF-converter
 • Scanning

Varighet

3 timer

Min datamaskin

”Min datamaskin” er et viktig verktøy i Microsoft Windows. Programmet brukes for å finne, kopiere, slette og flytte filer og mapper. I dette kurset får du en introduksjon til Min datamaskin. Videre gjennomgås oppsett av programmet, slik at det skal fungere best mulig for leselist, skjermforstørrer og kunstig tale.

Kurset forutsetter

 • Grunnleggende kjennskap til Microsoft Windows

Temaoversikt

 • Oppsett av Min datamaskin
 • Filer og mapper
 • Kopiere, klippe ut og lime inn

Varighet

3 timer

Trådløst nettverk

For mange med bredbånd er trådløst nettverk et godt alternativ: enten for å kunne ligge på sofaen med bærbar PC og surfe eller for å slippe å trekke kabler. I dette kurset får du en innføring i hva som trengs av utstyr og hvordan man kobler opp maskiner på et trådløst nett. Dette vil også være et nyttig kurs for de som ønsker å bruke trådløse nett på bensinstasjoner, hoteller, flyplasser osv.

Kurset forutsetter

 • Grunnleggende kjennskap til Microsoft Windows

Temaoversikt

 • Hva er et trådløst nettverk?
 • Trådløse nettverkskort og aksesspunkt
 • Sikring av nettverk
 • Koble seg på trådløse nett

Varighet

3 timer

Underholdning på PC

I dette kurset ser vi på dataspill, avspilling av musikk mm. spesielt med tanke på synshemmede! Vi bruker MediaLTs "spillehule", og tar for oss noe av det som kan være "bare gøy" - men også utfordrende!

Kurset forutsetter

 • Grunnleggende kjennskap til Microsoft Windows

Temaoversikt

 • Dataspill
 • Medieavspilling
 • Digitale lydbøker

Varighet

3 timer

Noen vanlige IT-begreper

Både i dagliglivet og i pressen brukes det en masse tekniske ord og uttrykk. I dette kurset gjennomgås en del begreper. Deltakerne får også utlevert MediaLTs data-ordlisste på CD.

Kurset forutsetter

 • Ingen spesielle forutsetninger

Temaoversikt

 • Noen vanlige begreper og moteord
 • Ordlister og informasjon på internett
 • MediaLTs ordliste

Varighet

3 timer

Hvordan ser Windows ut

I dette kurset forklares det grafiske brukergrensesnittet i Microsoft Windows. Elevene får et hefte med taktil grafikk (bilder å kjenne på). MediaLTs erfaring er at det er viktig å vite hvordan skjermbildene er bygget opp, for å kunne bruke Windows på en hensiktsmessig måte.

Kurset forutsetter

 • Ingen spesielle forutsetninger

Temaoversikt

 • Skrivebordet
 • Start-menyen
 • Programvinduer
 • Verktøylinjer
 • Dialogbokser

Varighet

3 timer

Grunnleggende innføring i Jaws

Dette kurset kan være nyttig starthjelp for de som skal bruke Jaws eller for lærere/hjelpere. Hovedmålet med kurset er å lære hvordan man kan komme videre på egenhånd, og hvordan skjermleseren er bygget opp.

Kurset forutsetter

 • Ingen spesielle forutsetninger

Temaoversikt

 • Jaws og styring av leselister/tale
 • Hjelpesystemet
 • Tastaturhjelp og hurtigtaster
 • De viktigste talekommandoene

Varighet

3 timer

Datatekniske hjelpemidler for synshemmede

I dette kurset gis det en leverandøruavhengig introduksjon til datatekniske hjelpemidler for synshemmede. Viktige prinsipper med bruk av hjelpemidlene gjennomgås, og når ulikt utstyr kan være aktuelt.

Kurset forutsetter

 • Ingen spesielle forutsetninger

Temaoversikt

 • Skjermlesere
 • Leselister
 • Kunstig tale
 • Skjermforstørrere

Varighet

3 timer

Plextalk Poesi

Kurset er beregnet for deg som nettopp har fått en Plextalk Poesi. Du får en innføring i hva alle knappene brukes til. Videre ser vi på DAISY CDer som er "litt annerledes", f.eks. CDer som inneholder flere bøker.

Kurset forutsetter

 • Ingen spesielle forutsetninger

Temaoversikt

 • Knapper og funksjoner
 • Deaktivering av knapper
 • Ulike typer DAISY-bøker

Varighet

3 timer

Nyhetsarkiv