Kurs i bruk av digitale multimedia-bøker (DAISY)

Behovet for opplæring i bruk av digitale multimediabøker (DAISY) er veldig stort! Både dysleksiforbundet og MediaLT har fått mange henvendelser om dette, og nå har vi gått sammen om å tilby et kurs til lærere, foresatte og andre som vil vite mer om bruk av "tilrettelagt læremateriell".

Skrevet av: Morten Tollefsen - 14.03.2007

DAISY-bøker kan inneholde lyd (tale), bilder og tekst. Bøkene er derfor egnet for svært mange mennesker med ulike leseproblemer - antakelig også som et pedagogisk virkemiddel for elever uten lesevansker!

Bakgrunn

MediaLT har jobbet med DAISY-formatet i mange år. Gjennom ulikt prosjektarbeid har vi fått mye erfaring, både med produksjon og avspilling. Blant annet i prosjektet "Brukererfaring med fulltekst DAISY-bøker" har det kommet inn signaler om at behovet for opplæring er betydelig. Dysleksiforbundet i Norge har fått tilsvarende tilbakemeldinger, dvs. at det trengs opplæring i bruk av digitale multimediabøker og andre produkter som kan brukes av mennesker med ulike lese- og skrivevansker.

Kurset vi nå tilbyr er et direkte resultat av tilbakemeldinger fra lærere, foreldre og ikke minst fra elever som bruker DAISY-bøker.

Målgruppen for kurset

Vi ønsker å dele den erfaringen vi har med så mange som mulig! Kurstilbudet er imidlertid særlig beregnet for spesialpedagoger, lærere i grunnskolen (evt. VGS), foreldre og andre som har behov for å lære opp barn/ungdommer i bruk av DAISY og/eller lage eget materiell.

Program

Tid Aktivitet
09.00 - 09.20 Fremmøte/registrering
09.20 - 09.30 Velkommen
09.30 - 10.10 Om lese- og skrivevansker (Dysleksiforbundet i Norge)
10.10 - 10.30 Hva er DAISY
 • kort historikk
 • ulike boktyper
 • avspilling av bøker
10-30 - 10.45 Pause
10.45 - 11.15 Viktig funksjonalitet i pensumbøker
 • hoppe mellom kapitler
 • gå til spesifikke sider
 • sette bokmerker
 • valgfri avspilling (skipability)
11.15 - 12.00 Verktøy for avspilling
 • DAISY-spillere
 • Programvare for PC
 • MP3-spillere
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 14.00 Mennesker har ulike forutsetninger og behov
 • tilpasning av programvare (farger, skrifttyper, ...)
 • DAISY-spillere og hvilken funksjonalitet som kan utnyttes i ulike varianter
 • fotpedaler, bryterstyring og andre spesialtilpasninger
14.00 - 14.45 Lage egne DAISY-bøker
 • ulike produksjonsverktøy
 • lese inn bøker
 • bruk av kunstig tale
14.45 - 15.00 Pause
15.00 - 15.30 Veien videre
 • ressurser på internett
 • brukerstøtte
15.30 - 15.45 Oppsummering

Det legges opp til praktiske øvelser i MediaLTs kursrom.

Sted, tid og pris

Sted: Jerikoveien 22, 1067 Oslo
Kursdatoer: onsdag 25. april eller
onsdag 2. mai
Kursavgift: kr. 675

Kursavgiften inkluderer en enkel lunsj. Deltakerne vil lære om nedlasting av gratis avspillings-verktøy, og de som ønsker det vil få et spesialtilbud på avspillingsprogrammet Dolphin EasyReader.

Påmelding

Det er begrenset antall plasser på kursene. Vi kan derfor ikke garantere at alle får plass. De som melder seg på først prioriteres. Meld gjerne din interesse dersom datoene ikke passer siden vi vurderer å sette opp flere kurs.

Påmelding til:

Dysleksiforbundet i Norge
post@dysleksiforbundet.no
tlf: 22 47 44 50

Eller

MediaLT
info@medialt.no
Tlf: 21 53 80 14

Nyhetsarkiv