Kommenter norsk versjon av WCAG 2.0

W3C Web Accessibility Initiative (WAI) inviterer deg til å gå gjennom forslaget til norsk oversettelse av Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 28.04.2011

Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0
http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Deltasenteret/WCAG20-no/WCAG20-no.html

Kommentarer på norsk eller engelsk kan sendes til:
public-auth-trans-no@w3.org

Fristen for innsendelse av kommentarer er 27. mai 2011.

Kommentarer lagres, og kan leses av alle på:
http://lists.w3.org/Archives/Public/public-auth-trans-no/

Du kan melde deg på epostlisten ved å sende en epost med emne "subscribe":
public-auth-trans-no-request@w3.org

Dette forslaget til oversettelse er en såkalt "Candidate Authorized Translation" utviklet under "Policy for Authorized W3C Translations". Dette er en prosess som angir hvordan interesserte kan gjennomgå oversettelsen og hvordan denne blir offisiell:
http://www.w3.org/2005/02/TranslationPolicy

Andre oversettelser finnes på:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/translations

Nyhetsarkiv