Kan ekstern synstolking løse behovet for live synstolking?

Svært få arrangementer synstolkes i Norge. Det er derfor behov for å ta fram nye løsninger som øker interessen for og tilbudet av live synstolking.

Skrevet av: Magne Lunde - 25.05.2022

Illustrasjon av en dame som sitter ved et bord med mikrofon og PC.

I prosjektet SmartTolk skal vi forske på om ekstern synstolking (fjerntolking) kan være en god løsning for å kunne tilby live synstolking. Ekstern synstolking vil si at synstolken ikke behøver å være fysisk til stede der det skjer. Dette vil spare tid og reisekostnader for synstolken. Vi mener dette kan være en innovativ og smart løsning for å imøtekomme det økte behovet for synstolking, samtidig som kravene til kvalitet ivaretas. Prosjektet støttes av forskningsprogrammet UNIKT.

Mange bruksområder

I prosjektet skal vi forsøke å finne fram til gode løsninger som gjør det teknisk mulig å tilby ekstern synstolking. Deretter skal vi teste disse løsningene, og bruke testresultatene til å utvikle en tjeneste som tilbyr ekstern synstolking (SmartTolk). For eksempel kan fjerntolking løse utfordringer knyttet til live strømming av møter, konferanser, forelesninger og lignende som skal legges ut som videoopptak i etterkant. Vi ser imidlertid også mange andre bruksområder enn møter og konferanser:

  • Ulike kulturarrangementer
  • Ulike sportsarrangementer
  • Private sammenkomster
  • Med mer

Har du spørsmål om live synstolking av arrangementer eller til prosjektet, kan du ta kontakt med prosjektleder Magne Lunde på telefon 91 79 00 78, eller på e-post: magne@medialt.no.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter