Johan Finstadsveen ansatt i MediaLT

Johans gode arbeid med hovedprosjektoppgaven i PIPPI-prosjektet førte fram til en ansettelse i MediaLT.

Skrevet av: Magne Lunde - 24.08.2009

Den positive utviklingen i MediaLT fortsetter og våren 2009 meldte derfor behovet seg for å øke arbeidsstokken ytterligere. Særlig var det behov for å styrke forskningsdelen, og i august begynte derfor Johan Finstadsveen (23) i MediaLT. I alt har nå MediaLT 13 personer på lønningslisten.

Nytt hjelpemiddel

Johans interesse for fagfeltet kom klart til uttrykk allerede høsten 2008. Han var da student ved dataingeniør-utdanningen ved Høgskolen i Oslo, og høgskolen samarbeidet med MediaLT om gjennomføringen av prosjektet Parkinsons IKT-utfordringer (PIKT-prosjektet).  I forbindelse med brukertestene i Parkinson-gruppen ble et nytt hjelpemiddel prøvd ut, og Johan tente på ideen om å være med å videreutvikle dette hjelpemidlet. Således var han også med å la grunnlaget for prosjektet Projisert interaktiv PC-styrings pilotløsning (PIPPI-prosjektet), som vi i MediaLT startet opp i mars i år.

Toppkarakter

Våren 2009 skrev Johan i sammen med Petter Skolla og Jonas Taftø Rødfoss en hovedprosjektoppgave i tilknytning til PIPPI-prosjektet. Oppgaven fikk toppkarakteren A. Noe som var et kvalitetsstempel for prosjektet, men som også viste at Johan var en mann å satse på.

Meningsfulle og viktige

 - Jeg synes det arbeidsområdet MediaLT jobber innenfor er svært spennende og utfordrende, og samtidig er arbeidsopgavene også meningsfulle og viktige. Derfor var jeg ikke sen med å svare ja, da jeg ble spurt om å jobbe for MediaLT, forteller Johan Finstadsveen.

[Bilde: Johan Finstadsveen]

Deltid

Denne høsten starter Johan på mastergradsstudiet i "network and system integration" ved Høgskolen i Oslo. HIO-studenten er derfor ansatt på deltid og hovedtyngden av hans arbeid vil være knyttet til PIPPI-prosjektet.

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter