Jeg er ikke spesielt overrasket

Det er ikke første gang jeg opplever konferanser, bøker, nettsteder osv. som omhandler universell utforming, men som demonstrerer at det er "langt mellom liv og lære". Nå får UD2012 kritikk for ikke å være spesielt tilgjengelig.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 20.03.2012

[Bilde: Logo UD2012]

Funka kritiserer nå UD2012 for manglende tilgjengelighet. Det er utrolig at så enkle ting kan gjøres så utilgjengelig, men det viktigste er kanskje at vi som jobber med universell utforming bør gå foran med gode eksempler..

Vi i MediaLT pleier vanligvis ikke å gå ut med offentlig kritikk av manglende tilgjengelighet. Noen få ganger har vi likevel gjort det, og du finner derfor noen få eksempler hvis du sjekker i nyhetsarkivet. Vår holdning er at vi hjelper de som ønsker å få hjelp, men vi kan vel bekrefte at vi også er kontaktet når det gjelder UD2012. For en stund siden laget vi også en rapport der tilgjengelighetsproblemer på nettstedet ble gjennomgått. Programmet var en av de tingene som ikke var lagt ut.

Hva skriver Funka

I et nyhetsbrev skriver Funka følgende:

"(Oslo, 19. mars 2012) - Deltasenteret er avdelingen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets som skal følge opp Regjeringens målsetning for universell utforming i Norge. Dessverre svikter de sin egen sak ved at nettstedet for konferansen Universal Design 2012 (UD2012) har en rekke klare brudd mot retningslinjene WCAG 2.0 for universell utforming av nettsteder.

Når de som arrangerer en konferanse om universell utforming ikke klarer å gjøre sitt eget nettsted universelt utformet, indikerer det enten at det ikke er spesielt viktig, eller at det er fryktelig vanskelig. Ingen av delene stemmer, sier daglig leder Susanna Laurin i Funka Nu AB.

WCAG 2.0 vil være grunnlaget for IKT-delen av Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven (DTL), og er allerede det for store deler av verdens regler, retningslinjer og lover på området. Nettstedet til Norges konferansesatsing på universell utforming bryter altså den loven som Deltasenteret skal hjelpe andre med å overholde.

Programmet som ble presentert 16. mars, er det hittil verste eksempelet på dårlig utforming på nettstedet til UD2012, og det er jo beklagelig at det kommer på det kanskje viktigste innholdet. Hvilken foreleser som skal snakke om hva på hvilket tidspunkt er ikke mulig for noen å kunne bli helt sikker på.

Svaksynte brukere med opplesende hjelpemiddel har ingen mulighet til å forstå programmet, fordi bare kategoriene og tidspunktene leses opp. Skal den besøkende sammenligne parallelle foredrag, må hvert enkelt foredrag ekspanderes, hvorpå titlene på foredragene legger seg over hverandre. Med nettstedets egne funksjoner for stor skrift og høy kontrast blir overlappingen verre, samtidig som hvit tekst blant annet settes på lys gul og lys grå bakgrunn - uleselig for de fleste under de fleste lysforhold.

En alternativ måte å finne foredrag på er gjennom listene over foredrag. Men den hjelper ikke. Titlene er ikke de samme som i programmet, det er ingen referanse til når foredraget skal holdes, sorteringsrekkefølgen ser ikke ut til å ha noen logikk, og typografien umuliggjør enkel forståelse av innholdet.

Som vi ser det er nettstedet for UD2012 slik det er i dag direkte skadelig for den målsetning jeg tror de som står bak konferansen deler med oss; å skape et samfunn som er universelt utformet, sier Susanna Laurin.

Vi har ved flere tilfeller kontaktet UD2012 med spørsmål om hvorfor nettstedet ikke følger de retningslinjer som finnes, vi har gitt gratistips og anbefalinger, men åpenbart til ingen nytte. Ettersom vi selv skal medvirke som forelesere er vi urolige for at arrangementet ikke oppfattes som seriøst. Vi har konkrete tilbakemeldinger på potensielle deltagere som ikke stiller opp på grunn av det dårlige nettstedet, som bekrefter at du får ikke gjennomslag for ditt eget budskap dersom du ikke følger det selv."

Stemmer dette?

Ja, det stemmer. Utrolig unødvendig, og vi må gi Funka rett i at dette er litt skremmende.

Nyhetsarkiv