Invitasjon til samtaler om nye og smarte jobber for synshemmede

I samarbeid med deg som er synshemmet, ønsker vi å undersøke om det finnes yrker og arbeidsoppgaver der det er et fortrinn å være synshemmet. Vi inviterer deg derfor til samtaler (fokusgrupper) om dette temaet.

Skrevet av: Magne Lunde - 08.02.2022

Logo SmartJa: Teknologi gjort enkelt.

Fokusgruppene er en del av SmartJobb-prosjektet, som MediaLT gjennomfører i samarbeid med Norges Blindeforbund og Adaptor. Prosjektet støttes av stiftelsen DAM.

Begrenset med plasser

Fokusgruppene vil bli gjennomført digitalt, for å gi synshemmede fra hele landet mulighet til å delta. Det er lagt opp til to grupper med fem synshemmede i hver gruppe, og det er derfor begrenset med plasser. Alle synshemmede i aldersgruppen 18 til 67 år kan delta, og vi ønsker deltakere som enten er arbeidssøkere, uføretrygdede, under utdanning eller i jobb. Blant de som deltar vil vi trekke ut to gavepremier: Et gavekort på 500 kroner fra Elkjøp og en smarthøytaler (Google Nest audio).

Påmelding

Fokusgruppene vil finne sted i mars. Når vi har valgt ut deltakere, vil vi forsøke å finne et tidspunkt som kan passe for alle i gruppen. Varigheten vil være 1,5 time. Ønsker du å delta, kan du sende en e-post til magne@medialt.no eller ringe 91 79 00 78. Frist for påmelding er 28. februar.

Unik mulighet

Resultatene fra fokusgruppene vil gi innspill til hvilke yrker og arbeidsoppgaver vi skal teste ut i en pilotperiode på ett år. Dette er derfor en unik mulighet til å være med på noe nytt og annerledes, der vi snur opp ned på tankegangen rundt synshemmede og arbeid, og spør: Finnes det yrker og arbeidsoppgaver der det å være synshemmet er et fortrinn?

Mer informasjon finnes i artikkelen: Smarte jobber for synshemmede

Nyhetsarkiv

Sorter på tema

Sorter på forfatter