Invitasjon til pilotkurs i effektiv internettbruk

Er du synshemmet og føler du trenger mer kunnskap om hvordan du bruker internett effektivt? I så fall er vårt nye internettkurs noe for deg.

Skrevet av: - 10.02.2010

Hva må synshemmede kunne for å være i stand til å arbeide på en god og effektiv måte med nettsider? Dette har UUC prosjektet (Universal User Competence) sett på.

Gjennom UUC prosjektet er det satt opp nødvendig basiskompetanse for synshemmede som benytter datatekniske hjelpemidler. Disse kompetansekravene tar for seg viktig funksjonalitet i skjermlesere og skjermforstørrere, og også hvilke strategier og teknikker man som blind eller svaksynt må benytte for å kunne bruke nettsider effektivt! Du kan lese mer om dette arbeidet her.

Vi setter nå opp et pilotkurs for å teste disse kravene. I den anledning søker vi etter 2 blinde og 2 svaksynte deltakere. Fagplanen i kurset er kompetansekravene fra UUC prosjektet. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med både brukere av skjermlesere og brukere av skjermforstørrere.

Kurset vil bli holdt i april måned. Pilotkurset er gratis!

Er du interessert?

Ta i såfall kontakt med oss på epost info@medialt.no eller telefon 21 53 80 10!

Nyhetsarkiv