Invitasjon til kurset Universell utforming og hjelpemiddelteknologi

MediaLT inviterer til kurset Universell utforming og hjelpemiddelteknologi. Dette er et sertifiserende kurs som du bør få med deg dersom du jobber med teknologi - og det gjør jo de fleste av oss!

Skrevet av: Magne Lunde - 28.08.2013

Tilbakemeldingene på kurset har vært svært gode:

Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven (DTL)

Den 1. januar 2009 trådte diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven i kraft, og det er et stort behov for kompetanse i alle ledd som blir berørt av loven. Forskriften som konkretiserer hva det vil si at nettsider er universelt utformet i henhold til loven er nå også på plass. Kurset Universell utforming og hjelpemiddelteknologi er det eneste private kurset som kan tilby en sertifisering på dette fagområdet, og kurset er derfor et "must" for alle som ønsker å ta dette fagfeltet på alvor. 

Praktisk forståelse

Det legges stor vekt på at kursdeltakerne skal få praktisk forståelse av hva det vil si å være funksjonshemmet og bruke IKT. Vi mener denne forståelsen er helt nødvendig, dersom universell utforming skal få gjennomslag på dette fagfeltet.

Nyttig for mange

Vi tror kurset er nyttig for veldig mange og ser at det har en bred målgruppe: alle som i en eller annen sammenheng har ansvar for å ivareta universell utforming på IKT-området, f.eks:

  • Offentlig ansatte med ansvar for innkjøp
  • Nettansvarlige i offentlige og private virksomheter
  • Webdesignere og webutviklere
  • Ansatte i brukerorganisasjoner
  • Politikere med IKT og/eller universell utforming som ansvarsområde
  • Medlemmer i kommunale råd for funksjonshemmede
  • Ansatte i offentlige og private kompetansesentre for funksjonshemmede
  • Ansatte i NAV
  • Forsknings- og utviklingsmiljøer som arbeider på feltet IKT og funksjonshemmede
  • Ansatte innen høyere utdanning på IKT-området

Kvalitetsikret

Fagplanen og testen er kvalitetsikret av Norsk test/Datakortet, som står ansvarlig for sertifiseringssystemet. Kurset vil bli avsluttet med en test, og de som består testen får et kursbevis. Kursplanen nedenfor legger opp til en systematisk gjennomgang av fagplanen.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 1. september 2013. kurset vil bli gjennomført i perioden 17 - 19 september i våre lokaler i Jerikoveien 22 i Oslo. Påmelding gjøres ved hjelp av et påmeldingskjema, eller alternativt på telefon:  21 53 80 10.

Kursavgiften er 12.900,- kroner. I tillegg kommer en bok som er obligatorisk for de som deltar på kurset. Boka web og universell utforming koster 299,- kroner.

Det kreves ingen forkunnskaper eller studiepoeng for å delta på kurset.

Kursprogram

Tre dagers samling

Dag

Klokkeslett

Tema

Dag 1 (teori)

09.00

Åpning og kursinformasjon

 

09.30

Universell utforming

 

10.00

Pause

 

10.10

Nytteverdien av tilgjengelige løsninger

 

10.35

Politikk og handlingsplaner

 

11.00

Pause

 

11.10

Lovverk

 

11.35

Retningslinjer og standarder for tilgjengelighet

 

12.00

Lunsj

 

12.45

Prosess og brukermedvirkning i utviklingsprosjekter

 

13.15

Strukturerte dokumenter

 

13.50

Pause

 

14.00

Web og andre internettjenester

 

14.45

Oppsummering

 

15.00

Slutt Dag 1

Dag 2 (praktisk del)

09.00

Hjelpemidler for bevegelseshemmede

 

09.50

Pause

 

10.00

Hjelpemidler for bevegelseshemmede fortsetter

 

10.50

Pause

 

11.00

Hjelpemidler for synshemmede med hovedvekt på web

 

11.50

Lunsj

 

12.30

Hjelpemidler for synshemmede med hovedvekt på web fortsetter

 

13.20

Pause

 

13.30

Hjelpemidler for alternativ og supplerende kommunikasjon

 

14.20

Pause

 

14.30

Tynne klienter, operativsystemer og brukerprogrammer

 

15.15

Oppsummering

 

15.30

Slutt dag 2

Dag 3

09.00

Hjelpemidler for mennesker med lese- og skrivevansker

 

09.50

Pause

 

10.00

Hjelpemidler for mennesker med lese- og skrivevansker fortsetter

 

10.50

Pause

 

11.00

Mobilt utstyr

 

11.50

Lunsj

 

12.30

Fri programvare og andre relevante IKT-områder

 

13.20

Pause

 

13.30

WAI-standarder (ATAG, WCAG og ARIA)

 

14.20

Pause

 

14.30

Dataspill og underholdning

 

15.15

Oppsummering

 

15.30

Slutt dag 3


Prosjektoppgave

I samarbeid med kursinstruktørene velger kursdeltakerne ut en selvvalgt oppgave. Prosjektoppgaven bør ha en så praktisk rettet tilnærming som mulig. Tema for prosjektoppgaven må leveres kursinstruktørene senest 24.09.2013. Dersom det må jobbes mer med temaet, vil kursinstruktørene kontakte de aktuelle kursdeltakerne. Senest innen den 27.09.2013 må prosjektoppgaven være godkjent, og kursdeltakerne får da tre uker på å gjøre ferdig oppgaven.

Nyhetsarkiv