Invitasjon til kurs i universell teknologi Våren 2010

Kursene i Universell teknologi har vært en suksess, og vi setter derfor opp et nytt kurs våren 2010.

Skrevet av: Magne Lunde - 11.11.2009

Det første kurset i "Universell teknologi" ble arrangert våren 2009. Selv om det første kurset var en "pilot", må vi kunne si at det ble en stor suksess! derfor fulgte vi opp med et nytt kurs høsten 2009, og tilbakemeldingene på dette kurset var like gode.  

Ny lov

Den 1. januar 2009 trådte den nye diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven i kraft, og det er nå et stort behov for kompetanse i alle ledd som blir berørt av loven. Vi tror at dette kompetansebhovet er en av hovedforklaringene til den gode interessen for kurset.   

Praktisk forståelse

Det legges stor vekt på at kursdeltakerne skal få en praktisk forståelse av hva det vil si å være funksjonshemmet og bruke IKT. Vi mener denne forståelsen er helt nødvendig, dersom universell utforming skal få gjennomslag på dette fagfeltet. derfor består også kurset av en tre dagers samling, der det vil bli gitt en praktisk innføring i hvordan funksjonshemmede bruker IKT.

Nyttig for mange

Vi tror kurset er nyttig for veldig mange og ser at det har en bred målgruppe: alle som i en eller annen sammenheng har ansvar for å ivareta universell utforming på IKT-området, f.eks:

  • Offentlig ansatte med ansvar for innkjøp
  • Nettansvarlige i offentlige og private virksomheter
  • Webdesignere og webutviklere
  • Ansatte i brukerorganisasjoner
  • Politikere med IKT og/eller universell utforming som ansvarsområde
  • Medlemmer i kommunale råd for funksjonshemmede
  • Ansatte i offentlige og private kompetansesentre for funksjonshemmede
  • Ansatte i NAV
  • Forsknings- og utviklingsmiljøer som arbeider på feltet IKT og funksjonshemmede
  • Ansatte innen høyere utdanning på IKT-området

Kvalitetsikret

Første versjon av fagplanen og testen er utviklet. Fagplanen og testen er kvalitetsikret av Norsktest/Datakortet, som vil stå ansvarlig for sertifiseringssystemet. Kurset vil bli avsluttet med en test, og der de som består testen vil få et kursbevis. Kursplanen nedenfor legger opp til en systematisk gjennomgang av fagplanen.

Påmelding

Påmeldingsfrist er den 10. JANUAR 2010 og kursoppstart er 20. januar 2010. Påmelding gjøres til MediaLT på epost: info@medialt.no eller telefon:  21 53 80 10    .

Kursavgiften er 10.000,- kroner.

Det kreves ingen forkunnskaper eller studiepoeng for å delta på kurset.

Kursprogram

Kurset består av fem dobbeltimer med online-undervisning og en tre dagers samling med praktisk rettet undervisning.

Online undervisning

Dato Klokkeslett Tema
20.01.2010     09.00 -11.00        Praktisk kursinformasjon
Gjennomgang av kursopplegget
27.01.2010 09.00 - 11.00 Universell utforming
Nytteverdien av tilgjengelige løsninger
03.02.2010 09.00 - 11.00 Politikk og handlingsplaner
Lovverk
10.02.2010 09.00 - 11.00 Retningslinjer og standarder for tilgjengelighet
Prosess og brukermedvirkning i utviklingsprosjekter
17.02.2010 09.00 - 11.00 Strukturerte dokumenter
Web og andre internettjenester

Tre dagers samling

Samlingen vil gi kursdeltakerne en praktisk innføring i hvordan funksjonshemmede bruker IKT. Teori vil bli kombinert med at kursdeltakerne vil få prøve i praksis hvordan funksjonshemmede bruker teknologi. samlingen vil finne sted i perioden 02.03.2010 - 04.03.2010 og vil ha følgende hovedinnhold:

Dato Klokkeslett     Tema
02.03.2010     09.00 Åpning og kursinformasjon
  09.15 Hjelpemidler for bevegelseshemmede
  10.00 Pause
  10.10 Hjelpemidler for bevegelseshemmede fortsetter
  11.00 Pause
  11.10 Hjelpemidler for synshemmede
  12.00 Lunsj
  12.45 Hjelpemidler for synshemmede fortsetter
  13.35 Pause
  13.45 Hjelpemidler for mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne
  14.35 Pause
  14.45 Hjelpemidler for mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne fortsetter
  15.30 Oppsummering
  15.45 Slutt dag 1
03.03.2010 09.00 Hjelpemidler mennesker med lese- og skrivevansker
  09.50 Pause
  10.00 Hjelpemidler mennesker med lese- og skrivevansker fortsetter
  10.50 Pause
  11.00 Tilgjengelighet operativsystemer
  12.00 Lunsj
  12.45 Servermiljøer
  13.35 Pause
  13.45 Brukerprogrammer
  14.35 Pause
  14.45 Dataspill og underholdning
  15.30 Oppsummering
  15.45 Slutt dag 2
04.03.2010 09.00 Mobilt utstyr
  09.50 Pause
  10.00 Fri programvare
  10.50 Pause
  11.00 Andre relevante IKT-områder
  12.00 Lunsj
  12.45 Web
  13.35 Pause
  13.45 Web fortsetter
  14.35 Oppsummering
  14.45 Slutt

Prosjektoppgave

I samarbeid med kursinstruktørene velger kursdeltakerne ut en selvvalgt oppgave. Prosjektoppgaven bør ha en så praktisk rettet tilnærming som mulig. Tema for prosjektoppgaven må leveres kursinstruktørene senest 10.03.2010. Dersom det må jobbes mer med temaet, vil kursinstruktørene kontakte de aktuelle kursdeltakerne. Senest innen den 12.03.2010 må prosjektoppgaven være godkjent, og kursdeltakerne får da 14 dager på å gjøre ferdig oppgaven.

Nyhetsarkiv