Invitasjon til fagdag om synstolking

Den 13. november inviterer vi til en fagdag om synstolking. Fagdagen er gratis og åpen for alle som er interessert i synstolking.

Skrevet av: Magne Lunde - 25.09.2019

symbol synstolking NRK

Fagmiljøene i Norge samarbeider om å arrangere fagdager om synstolking. Den første fant sted i november 2017, og fagdagen den 13. november blir den fjerde i rekken.

Prosjektet Status synstolking

På fagdagen vil blant annet en del av resultatene fra prosjektet Status synstolking bli presentert. Prosjektet har   undersøkt hva brukerne synes om den synstolkingen som tilbys i Norge,  og  i prosjektet er det også laget et forslag til retningslinjer for synstolking.

Tid og sted

Tid: 13. november 2019 10.00 - 15.00

Sted: NRK (Oslo)

Pris: Gratis

Meld deg på!

Det er begrenset med plasser. Det er kun plass til 50 deltakere i lokalet.  Det gjelder derfor å melde seg på raskt.

Program

09.30 - 10.00:  Ankomst og kaffe. Oppmøte hos NRK i radioresepsjonen på Marienlyst senest 09.50.

 

Tid

Tema

Ansvarlig

10.00 – 10.15

Velkommen og kort presentasjonsrunde

Magne Lunde, MediaLT

10.15 – 10.45

Hva synes brukerne om synstolkingen som tilbys i Norge? Resultater fra en brukerundersøkelse.

Magne Lunde, MediaLT

10.45 – 11.00

Pause

 

11.00 – 11.30

Demonstrasjon av appen MovieReading: Hvordan fungerer den, hvordan brukes den og hva er hovedutfordringene? 

Trond Ausland, MediaLT

11.30 – 11.40

Brukermedvirkning for å sikre god kvalitet

Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund

11.40 – 12.00

Live synstolking: Erfaringer fra underholdningsprogrammet Alle mot 1, og tanker om veien videre for NRK.

Siri Antonsen, NRK

12.00 – 12.45

Lunsj

 

12.45 – 13.45

Norske retningslinjer for synstolking: Gjennomgang av retningslinjene med konkrete eksempler

Trond Ausland, MediaLT

13.45 – 14.00

Pause

 

14.00 – 14.50

Eksempler til faglig samtale: Deltakerne deles inn i grupper, og det vises eksempler som er faglig utfordrende. Gruppene drøfter løsninger, som til slutt presenteres og diskuteres i plenum.

Ledes av Magne Lunde, MediaLT

14.50 – 15.00

Oppsummering

Kristin Kjæret, Norges Blindeforbund

 

 

Demonstrasjon av appen Moviereading: Hvordan fungerer den, hvordan brukes den og hva er hoved utfordringene?

 

Nyhetsarkiv