invitasjon til brukertesting av talegjenkjenning på smarttelefoner

Har du lyst til å være med å teste en prototype av et multimodalt grensesnitt for bruk av smarttelefoner? Multimodalitet vil si at du har tilgang til mange ulike måter å bruke smarttelefoner på; i dette tilfelle også talegjenkjenning.

Skrevet av: Magne Lunde - 05.12.2011

Lars Emil Knudsen

Prototypen er utviklet av mastergradstudent Lars Emil Knudsen ved Høgskolen i Østfold. Han gjennomfører sin masteroppgave i samarbeid med SMUDI-prosjektet. Her kan du lese om masteroppgaven Lars Emil gjennomfører.

 Yr.no

Prototypen av det multimodale brukergrensesnittet er utviklet til Android platformen, mot værtjenesten yr.no. Prototypen gjør det mulig og benytte flere typer av interaksjon, blant annet trykkfølsom skjerm, tale og bevegelse. Denne prototypen skal nå brukertestes, og vi vil derfor gjerne komme i kontakt med blinde og svaksynte, som kan tenke seg å være med å teste løsningen.

Januar

brukertestingen vil bli utført i løpet av januar måned. er du blind eller svaksynt og kan tenke deg å være med på dette, er det fint om du enten kontakter Lars Emil Knudsen på e-postadresse larsemil87@gmail.com eller oss her i MediaLT.

Nyhetsarkiv