Internasjonalt prosjekt i Bhutan

I samarbeid med Normisjon innleder nå MediaLT et bistandsprosjekt i Bhutan. I mai reiser Magne Lunde til Bhutan sammen med Einar Kippenes, som tidligere har arbeidet i landet.

Skrevet av: Magne Lunde - 21.04.2005

I samarbeid med Normisjon har MediaLT startet et internasjonalt prosjekt i Bhutan. I første omgang vil det bli gjennomført et forprosjekt som vil pågå fram til sommeren 2005, men målsetningen er å starte et hovedprosjekt den 1. januar 2006. Forprosjektet er støttet av Norad.

[Bilde: Einar Kippenes med lærer og elever foran skolen i Khaling.]En viktig støttespiller i arbeidet er Einar Kippenes. Kippenes var misjonær for Den Norske Santalmisjon og utlånt til KMA i perioden fra 1971 til 1982. Han bygget da opp en skole for synshemmede i Khaling. Kontaktpunktet i dette arbeidet var basert på den personlige interessen til Hans Kongelige Høyhet Namgyal Wangchuck, som på dette tidspunktet var minister for departementet Trade, Industry and Forests i Bhutan.

 

Alle funksjonshemmede

Skolen ble overtatt av de nasjonale myndighetene i 1987. Siden da har skolen blitt administrert av Education Department. Departementet  ønsker nå å bygge ut skolen til en institusjon som inkluderer ulike typer funksjonshemninger. Den heter nå National Institute for the Disabled (NID).

Et av initiativene til dette prosjektet ble tatt av en tidligere elev, Künga Chhoegyel, som nå er lærer ved skolen. Han har vedlikeholdt kontakten med Norge og norsk personell som har arbeidet ved skolen. Kontakten mellom MediaLT og Kynga ble etablert våren 2004.

Hjelp til selvhjelp

Initiativet til prosjektet kommer derfor fra synshemmede selv, fordi de ser dette som hjelp til selvhjelp og som en mulighet til å delta mer aktivt i samfunnet. Målet med prosjektet er å underbygge dette egeninitiativet ved å lære opp nasjonale blinde lærere, som igjen kan lære opp sine egne.

Før et undervisningsarbeid i Bhutan kan startes opp, er det imidlertid mange ting som må avklares:

Er det fornuftig at grunnopplæringen av de fremtidige IT-lærerne foregår i Norge, fordi nødvendige hjelpemidler og infrastruktur mangler i hjemlandet, eller bør all opplæringen foregå ute?

Kan noe av undervisningen gjennomføres som fjernundervisning?

Hva bør opplæringen inneholde? Vi har allerede vært i kontakt med synshemmede i utviklingsland vedr. dette spørsmålet, og har på denne bakgrunn gjort oss opp en oppfatning om dette, men dette bør drøftes med de lokale samarbeidspartnerne i utviklingslandene.

Forankring av arbeidet lokalt i utviklingslandene.

Avklare hvordan nødvendige hjelpemidler kan tilrettelegges og oversettes, samt spredningen av disse hjelpemidlene.

I perioden 10 - 25 mai reiser Einar Kippenes og Magne Lunde til Bhutan for å legge grunnlaget for hovedprosjektet.

Nyhetsarkiv