Interaktivt læremateriell er i liten grad universelt utformet

Dette er hovedkonklusjonen i sluttrapporten fra forskningsprosjektet Universelt utformet interaktivt læremateriell (UTIN).

Skrevet av: Magne Lunde - 26.09.2008

Hovedmålet i forprosjektet Universelt utformet interaktivt læremateriell (UTIN) var å teste om interaktivt læremateriell var universelt utformet. Gjennomføringen av og resultatene fra UTIN-prosjektet er oppsummert i sluttrapporten: Interaktivt læremateriell er i liten grad universelt utformet.
Sluttrapporten kan leses ved å trykke på ddenne lenken.

Ekspertvurderinger

I forkant av brukertestene ble det gjennomført ekspertvurderinger av seks ulike interaktive læremidler (fortester). Forutsetningen for at et læremiddel skulle kunne benyttes videre i brukertestingen, var at det måtte være utformet på en slik måte at læremiddelet ikke klart utestengte funksjonshemmede fra de tre hovedgruppene: Synshemmede, bevegelseshemmede og dyslektikere.

Lite tilgjengelige

Fortestene viste at nesten ingen av de seks læremateriellene ville kunne testes av alle i målgruppen. Et fellestrekk for læremateriellet var utstrakt bruk av Flash og video. Dette gjorde at brukergrensesnittet, og ofte innholdet, ble lite tilgjengelig for tastaturbrukere. Videre var innholdet i mange tilfeller lite relevant for brukere som styrer PC-en ved hjelp av tastatur. For at brukertestene skulle la seg gjennomføre og fordi vi ønsket å få mest mulig ut av testene, valgte vi å gå videre med det læremateriellet som ble vurdert mest brukervennlig og universelt utformet. Valget falt på Datapowers læremateriell.

Mange svakheter

Gruppen som testet Datapowers læremateriell besto av 3 synshemmede, 3 bevegelseshemmede og 2 dyslektiske testdeltakere. Brukertestene synliggjorde mange svakheter ved DataPowers grensesnitt. På denne bakgrunn var hovedkonklusjonen at ikke noe av det testede interaktive IKT-læremateriellet i UTIN-prosjektet var i nærheten av å være universelt utformet.

Hovedprosjekt

MediaLT har gått sammen med Diglib om å videreføre arbeidet i et hovedprosjekt. Det er søkt Utdanningsdirektoratet om støtte til et prosjekt, der det skal trekkes opp en grenseoppgang mellom universelle og multifunksjonelle læremidler. Videre skal det utvikles felles retningslinjer som kan gjelde for alle innholdsprodusenter. Dessuten skal det vises hvordan det multifunksjonelle ved hjelp av enkle grep kan gjøres universelt, og hvordan forlagsbransjen kan hjelpes til å produsere alle sine læreverk i digitalt format. prosjektet har tre hovedmål:

  • Gjøre læreboken tilgjengelig i digitalt format for hele elevgruppen
  • Utforme felles retningslinjer  for bruk av film og interaksjon
  • Utvikle læringsplattformen som verktøy for tilretteleggingen.

Nyhetsarkiv