Interaktiv PC-styringsløsning for bevegelseshemmede

I 2009 testet MediaLT og Høgskolen i Oslo (HiO) ut en projisert interaktiv PC-styrings prototypeløsning for bevegelseshemmede. Nå skal denne løsningen tas frem til et ferdig produkt, i et samarbeidsprosjekt mellom NAV, MediaLT og HiO.

Skrevet av: - 29.11.2010

Bakgrunn

En av hovedutfordringene i forhold til databruk for mennesker med nedsatt motorikk og finmotorikk, er å kontrollere musebevegelser effektivt - og uten fare for belastningsskader. Interaktiv touchscreen teknologi er en lovende plattform for disse personene. I 2008 og 2009 testet MediaLT ut denne teknologien, først i prosjektet PIKT (Parkinsons IKT-utfordringer) med testbrukere med Parkinsons sykdom, og dernest i forprosjektet PIPPI (Projisert interaktiv PC-styrings pilotløsning) på barn med større bevegelsesforstyrrelser. Testene demonstrerte at kontrollen over musepeker signifikant forbedres, og komparative museklikkingstester viste økt presisjon og hastighet sammenliknet med standard mus.

Hovedmålet i PIPPI-prosjektet var å utvikle og teste hensiktsmessigheten i en projisert interaktiv PC-styrings (PIP) løsning for mennesker med nedsatt bevegelsesevne. Det viste helt klart at dette er en løsning som kan favne mange brukergrupper, og som har potensiale til å muliggjøre og forenkle PC-bruk for den enkelte.

Projisert Interaktiv PC-styring

Dette prosjektet er kalt PIP - Projisert Interaktiv PC-styring. Det er et samarbeidsprosjekt mellom NAV Hjelpemiddelsentraler, MediaLT og HiO. PIP prosjektet støttes av Innovasjon Norge.

PIP prosjektet baserer seg på tidligere forskningsresultater fra forprosjektene. Målsetningen er å ta fram PIP-løsningen til et ferdig produkt, og å utrede markedsmulighetene for dette produktet.

Kort om løsningen

Løsningen tilbyr projisering av PC-skjermen på en vilkårlig flate. Projiseringen gir mulighet for å tilpasse flate å navigere på, for eksempel om den skal være myk eller hard, på vegg, gulv eller bord. Det er enkelt å forstørre flaten, og slik redusere behovet for finmotorikk ettersom elementene på flaten forstørres. Man kan også minske touchflaten, dersom en person har utfordringer knyttet til begrenset rekkevidde. Prosjiseringen gir altså en høy grad av fleksibilitet. Løsningen er montert på hjul, og er således flyttbar.

Deretter kalibreres den projiserte flaten, og løsningen tolker infrarødt lys i flateområdet som musepekerinput. Både pekerforflytning og klikk registreres.

Avsenderen av det infrarøde lyset er en håndenhet spesielt tilpasset mennesker med bevegelsesforstyrrelser. Fremdeles gjenstår finjusteringer på designet og videreutviklingsarbeid av håndenheten, og det er her PIP prosjektet vil ha sitt hovedfokus.

Nyhetsarkiv