Inspirerende frokostseminar

Tonje Braaten og Mathilde Herskedal i Olav Thon Gruppen synes det var inspirerende å delta på frokostseminaret om proff uu-evaluering, og at de fikk mange gode tips i det videre arbeidet med Olav Thon Gruppens nettløsninger.

Skrevet av: Magne Lunde - 28.10.2015

For å sikre kvalitet og konsistens i WCAG-evaluering har World Wide Web Consortium utviklet en standardisert metodikk for evaluering (WCAG-EM). Et nytt verktøy er også lansert for å supplere WCAG-EM. I et pilot-prosjekt som støttes av Deltasenteret tester nettbutikken Komplett og MediaLT ut metode og verktøy. På frokostseminaret presenterte Nils Ronnie Aronsson i Komplett og Morten Tollefsen prosjektet, verktøyet og samarbeidet.

Nyttig påfyll 

To av deltakerne på frokostseminaret var Tonje Braaten og Mathilde Herskedal fra Olav Thon Gruppen. - Vi har veldig mange nettsteder i Olav Thon Gruppen. Et slikt frokostseminar gir oss derfor nyttig påfyll og kunnskap. Kunnskap vi kan bruke til å spre informasjon om web og universell utforming internt, sier Herskedal.

De sitter også igjen med gode tips til verktøy og til hvordan de bør anvendes. - Det er imidlertid viktig å huske på at det også må mennesker til for å teste.  Derfor var det fint at Morten Tollefsen vektla dette så sterkt på seminaret. Løsninger som skal brukes av mennesker, må testes av mennesker, framhever Herskedal.

Nytt pågangsmot

Braaten og Herskedal mener et slikt seminar gir nytt pågangsmot. - Vi blir på ny minnet om hvor viktig dette arbeidet er. Det inspirerer. En inspirasjon som det er viktig å spre til alle som arbeider med nettsider i Olav Thon Gruppen, avslutter Herskedal.

Nyhetsarkiv