Innspill om interaktivt læremateriell?

Har du forsøkt å bruke interaktivt læremateriell? For eksempel benyttet online interaktive lærebøker, brukt selvtester og valgt hva slags informasjon som skal presenteres? I så fall vil vi gjerne høre om dine erfaringer..

Skrevet av: - 25.01.2008

I UTIN-prosjektet skal det testes om innholdet i interaktivt læremateriell er universelt utformet. Vi vil se på måten innholdet er lagt opp, for eksempel hvordan ulike formater og fremgangsmåter for oppgaveløsning fungerer.

Dersom du har erfaring med funksjonshemmedes bruk av interaktivt læremateriell, setter vi derfor stor pris på å høre fra deg!

Erfaringene kan være både positive og negative. Innspill vil bidra til å sette søkelys på særskilte fokus- eller problemområder i testing og vurdering, enten generelt eller for en spesifikk brukergruppe. Dine erfaringer vil være veldig verdifulle i arbeidet med å ta tak i utfordringene, fordi det så langt vi kjenner til har vært gjort veldig lite forskning på dette feltet

Denne henveldelsen gjelder både lærere, fagmiljøer og sluttbrukere. Brukergruppene i fokus er særlig synshemmede og dyslektikere, men også bevegelseshemmede og andre grupper.

Kontakt UTIN-prosjektet på
Epost: cathy@medialt.no
Tlf: (+47) 95 14 46 96

Nyhetsarkiv