IKT-opplæringen av synshemmede må rustes opp

Anna L. Amundsen ønsker å ta kurset Praktisk IKT-kunnskap for studie og arbeidsliv (Prakt-IKT). Derfor var det svært nyttig for henne å delta på MediaLTs frokostseminar om IKT-opplæring av synshemmede.

Skrevet av: Magne Lunde - 26.01.2015

Anna L. Amundsen

På frokostseminaret den 21. januar fortalte Einar Fagerheim om den store omstillingen han hadde gått i gjennom. I fjor tok han skrittet fra å bruke hjelpemidler for svaksynte til å gå over å anvende datatekniske hjelpemidler for blinde. Det førte til at han i dag er en langt mer effektiv arbeidstaker. Kurset Prakt-IKT ga han ny kunnskap, og var til stor hjelp for han i denne krevende omstillingsprosessen.

Anna L. Amundsen kjenner seg igjen i Einars beskrivelse. Hun er i samme prosess. Det er en av hovedårsakene til at hun har søkt NAV om støtte til kurset Prakt-IKT, og hun håper nå på et positivt svar.

Seminaret bekreftet behovet

Anna synes at frokostseminaret på en god måte satte fokus på hvilke utfordringer synshemmede står overfor i studie og arbeidsliv, og at seminaret bekreftet behovet for å ruste opp IKT-opplæringen av synshemmede. - I dag må du også kunne jobbe effektivt. Derfor var det veldig bra at dette kom tydelig fram på seminaret, og at det ble lagt vekt på at synshemmede må få hjelp til å finne de gode og effektive arbeidsteknikkene, framholder Anna L. Amundsen.

Hvis du er synshemmet og har behov for IKT-opplæring i studie og arbeidsliv, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss i MediaLT. Kurset Prakt-IKT gir deg den IKT-kunnskapen du trenger for å møte de kravene studie og arbeidsliv stiller.

Lenker

Intervju med Einar Fagerheim

Kurset Prakt-IKT

Nyhetsarkiv