Ideseminar om synshemmede og manglende IKT-kompetanse: Hva kan vi gjøre?

De aller fleste synshemmede er mer avhengige av datatekniske hjelpemidler enn normalt seende for å kunne delta aktivt i samfunnet. Samtidig er det mer krevende for synshemmede å bruke IKT-løsninger, fordi disse baserer seg på bruk av skjerm og mus. Forskningen har gjennomgående vist et gap mellom IKT-kunnskapen synshemmede trenger og det de kan. Det er derfor på høy tid at vi nå kommer over fra kartlegging til handling, og av denne grunn inviterer MediaLT til ide-seminar 11. april kl 12.00: Hva kan vi gjøre?

Skrevet av: - 21.03.2011

Ideseminar om synshemmede og manglende IKT-kompetanse: Hva kan vi gjøre? De aller fleste synshemmede er mer avhengige av datatekniske hjelpemidler enn normalt seende for å kunne delta aktivt i samfunnet. Samtidig er det mer krevende for synshemmede å bruke IKT-løsninger, fordi disse baserer seg på bruk av skjerm og mus. Forskningen har gjennomgående vist et gap mellom IKT-kunnskapen synshemmede trenger og det de kan. Dette fører til store tilleggsutfordringer i fritid, studier og arbeidsliv. Det er derfor på høy tid at vi nå kommer over fra kartlegging til handling, og av denne grunn inviterer MediaLT til ide-seminar 11. april kl 12.00: Hva kan vi gjøre?

Forskningen viser at hull i synshemmedes datakunnskap reduserer deres muligheter til å få og beholde arbeid, og at studiesituasjonen blir mer krevende enn nødvendig. Behovet for å bruke alternative framgangsmåter gjør ordinære opplæringstilbud lite egnet. Det er nødvendig at synshemmede lærer seg alternative teknikker, problemløsningsstrategier og bruk av hjelpemidler for å kunne fungere like effektivt som seende. Målrettet og kvalitetsmessig god opplæring er derfor en god samfunnsinvestering.

MediaLT har i over 10 år gitt opplæring til synshemmede i det anerkjente IT-sertifikatet Datakortet. Resultatene har ikke latt vente på seg: 60 prosent av synshemmede som har tatt Datakortet hos MediaLT er i arbeid, mot 1/3 av synshemmede i yrkesaktiv alder generelt. Med andre ord det nytter, og derfor ønsker MediaLT å invitere til et ide-seminar om hva som kan gjøres for å bedre opplæringssituasjonen for synshemmede.

Seminaret holdes i MediaLTs lokaler på Furuset i Oslo 11. april kl 12.00-15.00. Kunnskap og synspunkter fra fremtredende fagpersoner på feltet IKT og funksjonshemning vil bli presentert. Representanter fra Arbeidsforskningsinstituttet, Norges Blindeforbund og arbeidsmarkedsbedrifter med erfaring i å få synshemmede i jobb er blant foredragsholderne. Etter presentasjonen vil det bli en ideutveksling om hva som kan gjøres for å sikre synshemmede den kompetansen som trengs. Seminaret er rettet inn mot alle som er opptatt av synshemmedes opplæringssituasjon i forhold til studier og arbeid. For en konstruktiv ideutveksling trengs så mange perspektiver og ideer som mulig. Vi vil gjerne høre dine!

Påmelding kan skje til MediaLT på telefon 21 53 80 10 eller på e-postadresse: info@medialt.no. Ta kontakt, hvis du har spørsmål angående seminaret!

Program

 
TidspunktTemaForedragsholder
12.00 Velkommen Magne Lunde, MediaLT
12.05 Hva sier forskningen? Knut Fossestøl, Arbeidsforskningsinstituttet
12.30 Synshemmedes behov og ferdigheter arbeidslivet Unn Kristin Hagen, Norges Blindeforbund
12.45 Synshemmede på vei ut i jobb – hvordan foregår offentlig utredning, og hva fungerer? Adaptor AS
13.00 Pause
13.15 En synshemmets perspektiv på betydningen av ikt-opplæring for utdanning og arbeid Hege Finset Eidseter, Funksjonskonsulent ved Deichmanske bibliotek
13.30 Hva bør synshemmede kunne om IKT, og hvorfor kan de det ikke? Morten Tollefsen, MediaLT
13.45 Alle snakker om manglende opplæring, men hva gjør vi med det? Magne Lunde, MediaLT
14.00 Pause  
14.10 Hva kan vi gjøre? Ideutveksling. Iverksetting av foreslåtte tiltak. Alle
15.30 Slutt  

 

Nyhetsarkiv