I Universitetsforlagets hender

På tide med en norsk bok om web og universell utforming! Klar til semesterstart i august, og like aktuell for de som alt jobber med utvikling og utforming av nettsider.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 15.05.2013

Bokfront Web og universell utforming

Boka ble levert til Universitetsforlaget 1. mai. Nå er sideoppsett og språkvask i full gang, og på seinsommeren kommer den i butikken! Detaljer om boka finner du på:

http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/web-og-universell-utforming.html

Jeg har hatt lyst til å skrive en lettlest og inspirerende bok om web og universell utforming lenge. IT Funk ga meg økonomisk støtte, og da var det jo bare å brette opp armene og taste i vei! Det har vært morsomt og vanskelig, men jeg er veldig fornøyd. Det jeg håper er at boka har blitt lettlest, at den øker utvikleres forståelse for hva universell utforming betyr i praksis, og at boka gjør det enklere å sette seg inn i detaljer som html attributter og wcag suksesskriterier. Men først og fremst håper jeg at mange fler skjønner hvor spennende og faglig utfordrende det er å lage nettsider som er best mulig for flest mulig.

Drypp som piffer opp

Jeg har jobbet med web siden "tidenes morgen". I løpet av 20 år har jeg kommet i kontakt med mange flinke folk. Noen bidrar i boka: Steve Krug, Jakob Nielsen, Håkon Wium Lie, Rudolph Brynn, ... Frode Eika Sandnes, Jo Herstad og Harald Holone har i tillegg bidratt med mer, det vil si stoff om mobil og "universell synlighet".

Hva inneholder boka?

Etter en kort innledning der noen begreper beskrives følger 10 kapitler:

Frihet er retten til å gjøre alt loven tillater
Diskriminerings og tilgjengelighetsloven (DTL) er grunnen til den økte interessen for universell utforming i Norge. I dette kapitlet får du en liten introduksjon til loven, og forskriften som definerer hva som kreves for nettsider.

Meget er forskjellig, og det er inni og
Mennesker har ulike forutsetninger og behov. I kapitlet får du møte noen personer med funksjonshemninger. Du får også vite litt om hva det betyr i forhold til å bruke web, og hva det er aller viktigst å tenke på når webinnhold utformes.

Gode verktøy er halve jobben
I Kapittel 4 får du en introduksjon til fire viktige tilgjengelighetsstandarder. Standardene handler om webinnhold, publiseringsverktøy, brukeragenter (for eksempel nettlesere) og rike applikasjoner (web 2.0).

Selvransakelse
For å sjekke om tilgjengelighetsstandarder følges finnes det mange verktøy som er til god hjelp. Noen gratisalternativer gjennomgås i Kapittel 5.

Uu-synlighet
God visuell presentasjon er viktig for veldig mange, og Kapittel 6 oppsummerer mye viktig for synlighet og uu.

I farta
Teknologi har gått fra å være stasjonær til å bli mobil. Dette medfører andre tilgjengelighetsutfordringer, men også mange nye muligheter. Kapittel 7 gir en introduksjon til mobil teknologi og multimodalitet.

Vi vil et skritt frem, ikke to tilbake
I kapitletgjennomgås noen vanlige utfordringer i forhold til utvikling av nettsteder. Det finnes selvsagt andre aktuelle emner som kunne vært tatt med også. Men jeg har gjort en prioritering, og prioriteringen har vært ganske enkel: Det jeg blir spurt om oftest.

Smør på flesk
Smør på flesk, eller med et fint fagord redundans, er et viktig prinsipp for web og universell utforming. Det å ha et tekstalternativ til bilder og lyd er et eksempel, og dette beskrives i Kapittel 9.

Lytt til brukerne og test: Da blir resultatet best
Kapittel 10 handler om utviklermedvirkning og testing. Det er brukerne som bestemmer, og da er det ikke brukerne som skal medvirke - det er vi som utviklere.

Det er krevende å kreve riktig
Kapitel 11 gir noen tips til utforming av kravspesifikasjoner.

Til slutt får du noen vedlegg: forkortelser, omtale av bidragsytere, litteraturliste, oversikt over IT Funk-prosjekter.

Leste du helt hit?

Da tipper jeg dette er en bok for deg. Løp og kjøp!

Nyhetsarkiv