I full gang med testing av kommandostyring

I april i år rapporterte vi om et gjennombrudd for norsk taleteknologi. Nå er vi i full gang med testingen av løsningen.

Skrevet av: Magne Lunde - 22.06.2009

I fjor høst innledet vi i MediaLT et samarbeid med det svenske selskapet Veridict og IBM om å utvikle en ny, norsk talemotor. Allerede i vår høstet vi de første fruktene av samarbeidet. Da var en første versjon av en pilot for å kommandostyre PC'en ved hjelp av stemmen på plass.

Så realistiske som mulig

Første del av testingen er intern. det vil si at den gjøres av oss som er ansatt i MediaLT. Hovedmålsetningen med testingen er å finne fram til en første versjon av de funksjonene/kommandoene som skal inngå i den første versjonen av produktet. For å finne fram til de mest hensiktsmessige funksjonene/kommandoene er det viktig å gjøre testingen så realistisk som mulig, og vi utfører derfor nå tester som ligner mest mulig på daglig bruk.

 

I forkant av utviklingen av den nye talemotoren  ble funksjonshemmede intervjuet for å finne fram til hva som kunne være de viktigste funksjonene/kommandoene i et produkt for kommandostyring av PC. Funnene fra disse intervjuene ble anvendt for å utvikle det første kommandosetet. Med basis i dette kommandosetet ble deretter første versjon av piloten utviklet. dette er bakgrunnen for den interne ttestingen vi nå gjennomfører.

Feilretting

I tillegg til arbeidet med å forbedre og endre kommandosetet, jobber vi også med feilretting og "fintuning" av systemet. Dette skjer i nært samarbeid med veridict, og med bakgrunn i både funksjonstestingen og feilrettingen vil det tas fram en første versjon av produktet. Dersom alt går etter planen, vil denne første versjonen være klar til høsten.

Brukertester

Når den første versjonen foreligger, vil vi sette i gang med reelle brukertester. Produktet vil bli testet i de tre brukergruppene sterkt bevegelseshemmede, dyslektikere og synshemmede. Med utgangspunkt i disse brukertestene vil så første "ordinære" versjon bli utviklet.

 

Nyhetsarkiv