Hvor kompetente må mennesker være for å bruke web?

Erfaring og testing er nødvendig for å lage brukervennlige nettsider. WCAG er et sett med retningslinjer for å sikre at web også kan brukes av funksjonshemmede. Brukerkompetanse er imidlertid nødvendig - også når nettsider er tilgjengelige og brukbare. MediaLT ønsker å definere denne brukerkompetansen, og er veldig interessert i synspunkter og kontakt med andre som jobber med liknende problemstillinger.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 26.10.2009

MediaLT har i mange år jobbet med brukertesting av nettsider. Vår erfaring er at mange mennesker sliter med nettsider selv om det har vært fokus på universell utforming når sidene lages. For å gi gode råd i utviklingsprossesser og vurdering av eksisterende nettsider har vi et behov for å kunne definere nødvendig brukerkompetanse. Også i ulike forskningsprosjekter der det skal gjennomføres brukertesting og/eller deltakende design er det ønskelig å kunne ha mer presise kompetansekrav. Med støtte fra IT funk har MediaLT, Deltasenteret, DIFI, Datakortet, Huseby kompetansesenter, Norges blindeforbund og Norsk Forbund for Utviklingshemmede startet et forprosjekt med følgende hovedmål:

Definere nødvendige kompetansekrav for å bruke nettsteder som følger WCAG 2.0 og utvikle et rammeverk for opplæring og testing av ferdigheter.

Standarder for brukerkompetanse

Det finnes ulike sertifiseringsordninger og kompetansekrav for mestring av PC. Et av de mest kjente er Datakortet. En slik standard er bra, men vil ikke helt kunne brukes for å definere nødvendige kompetansekrav hos alle brukere.

Datakortet inneholder krav som ikke er en forutsetning for å bruke web på en hensiktsmessig måte. Et eksempel finner vi i fagplanen (versjon 4.0): "7.1.1.2 Definer og forstå begrepene: HTTP, URL, hyperkobling, ISP, FTP". Selvsagt er det fint å kjenne til disse begrepene, men ikke en forutsetning for å bruke web.

På den annen side må enkelte brukergrupper mestre funksjonalitet som ikke beskrives i en standard fagplan. Blinde må f.eks. kanskje kjenne til hvordan skjermleseren kan hoppe mellom overskrifter og vise en lenkeliste.

To fokusgrupper

I dette forprusjektet har vi ikke ambisjoner om å dekke alle forutsetninger og behov. To hovedgrupper er valgt ut: sterkt synshemmede og mennesker med kognitive funksjonshemninger.

Tester og kurs

Det er meningen å tilby kurs i tilknytning til de kompetansekravene som defineres. Videre vil det være mulig å arrangere tester, f.eks. for å sikre at brukere som skal være med på evaluering av nettsider har nødvendige kvalifikasjoner.

Prosjektet har en egen nettside dersom du vil lese mer.

Siden vi ønsker internasjonal feedback vil nettsidene være engelskspråklige.

Nyhetsarkiv