Hugo og Bjørnson for alle

Tirsdag den 23. januar 2007 vil bli stående som en merkedag for alle i Norge som av en eller annen grunn har vanskelig for å lese "vanlige bøker". - kanskje også for de som ikke har spesielle leseproblemer! Da ble Norges første bok for kommersielt salg som kan leses av alle lansert.

Skrevet av: Magne Lunde - 23.01.2007

Pressekonferanse

I anledning av lanseringen av den universelt utformede boka hadde dysleksiforbundet i Norge, KABB og forsknings- og utviklingsfirmaet MediaLT gleden av å innby til en pressekonferanse tirsdag den 23. januar kl. 13.00 i MediaLTs lokaler i Jerikoveien 22.

Multimediabøker er egnet for alle! Det var hovedbudskapet på pressekonferansen.

Se og lytt til video av pressekonferansen på følgende lenke (formatet er wmv, som kan spilles av i bl.a. Windows Media Player, og har en størrelse på 28 MB):

Video av pressekonferansen

Mennesker med lese- og skrivevansker

I Norge er det ca 400000 dyslektikere og 130000 synshemmede personer. For disse gruppene er i dag kun et lite utvalg av norske bøker produsert i tilgjengelig form.

Stort skritt

Både fra myndighetenes side og fra interesseorganisasjonene løftes nå begrepet universell utforming (design) fram som en hovedmålsetning. Det vil si at bygninger, produkter, tjenester osv. må utformes på en slik måte at det sikrer tilgjengelighet for alle. I så måte representerer lanseringen av Norges første kommersielle universelt utformede bok et stort skritt i retning av å nå denne målsetningen.

Tilrettelagte bøker er ikke noe nytt i Norge. Spesialbiblioteker som Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek og KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) har i en årrekke tilbudt lyd- og blindeskriftsbøker til mennesker som ikke kan lese vanlige bøker. Videre har de også tatt de tilrettelagte lydbøkene inn i den nye teknologiske tidsalderen ved å tilby såkalte digitale bøker. Det som er helt nytt er at den digitale standarden kan gjøre det kommersielt interessant å produsere universelt utformede bøker, og dette vil i så fall innebære en radikal økning i bokutvalget for dyslektikere og synshemmede.

Århundrenes legende

Boka som ble lansert 23.01.2007 er utgitt på Verbum forlag, og er et samarbeid mellom Verbum og KABB. Bokas tittel er Århundrenes legende og er forfattet av Bjørnstjerne Bjørnson. Den er en gjendiktning av Victor Hugos verk La Legende des Siècles, og består av tolv små fortellinger der det gode og det onde står i skarp kontrast. Gjennom små, tydelige scener tegnes en visjon av det gode mennesket på en måte som gjør dypt inntrykk på leseren. Boka er en godbit for alle som ønsker seg særpregede småstykker til høytlesning eller til egen glede. Teksten er modernisert ved Helge Hagerup

Boka kan leses vha. en MP3-spiller, med spesielle DAISY-spillere eller du kan få opp tekst, bilder og lyd på en PC-skjerm. Programvare følger gratis med boka.

Nyhetsarkiv