Hør NRK-innslag om synstolket teater

NRK kulturnytt har laget et radioinnslag om synstolkingen av forestillingen Hedda Gabler, som vi i MediaLT hadde ansvaret for.

Skrevet av: Magne Lunde - 22.11.2013

Liv Åse Skeide med ledsager

Et helt nytt system for distribusjon av synstolking i teatersaler og kinosaler ble testet ut på Nationaltheateret den 21. november. Synstolkingen ble gjennomført som en del av prosjektet Synstolk nETT (SETT-prosjektet), som støttes av Deltasenteret.

Utrolig morsomt

- Det var utrolig morsomt og interessant å få være med på denne synstolkingen, sier Liv Åse Skeide , og fortsetter: - Jeg håper at dette kan bli en permanent ordning ved Nationaltheateret og andre teatre i Norge. Det vil gi oss som er synshemmede tilgang et kulturtilbyd vi ikke har hatt tidligere.

NRK laget et innslag til kulturnytt om begiveheten, som du kan høre i denne reportasjen:

http://radio.nrk.no/serie/kulturnytt-radio/mnma01023313/22-11-2013#t=9m37s

Et av de første i verden

Følgende pressemelding ble sendt av Nationaltheateret om synstolkingen av forestillingen Hedda Gabler:

Som et av de første teatre i verden ønsker Nationaltheatret å ta i bruk ny teknologi og spesialutdannete synstolker for å kunne tilby blinde og svaksynte en bedre teateropplevelse.

Det nye synstolkingssystemet er utviklet i samarbeid mellom et svensk firma og det norske firma MediaLT, som arbeider med teknologi rettet mot funksjonshemmete. Synstolkningssystemet baserer seg på at brukeren laster ned en app på sin smarttelefon. I teatersalen sitter en spesialutdannet synstolk, som har gjort seg kjent med forestillingen, og beskriver det visuelle som foregår på scenen – som brukeren får via headset på sin telefon.

Under gårsdagens Hedda Gabler på Nationaltheatret var 10 blinde og svaksynte invitert til å oppleve en synstolket forestilling og teste ut det nye systemet.

For teatersjef Hanne Tømta har det vært en glede å åpne Nationaltheatrets dører for dette prosjektet.

- Å kunne gå foran som en av de første kulturinstitusjoner i verden som tester ut synstolking via smarttelefoner, er noe Nationaltheatret er stolte over. Det innebærer et viktig fremskritt i å gjøre teatret tilgengelig – for alle. Ny og verdensledende teknologi gjør dette mulig. Nå er det vårt ønske og vår ambisjon å gå videre og kunne gi synshemmede et permanent tilbud, sier Tømta.

Blindeforbundet mener dette er et viktig og riktig tiltak. 

- Nationaltheatret skal ha stor honnør for å ville satse på synstolking. Synstolking er viktig for at blinde og svaksynte skal få bedre utbytte av teaterforestillinger og andre kulturelle tilbud. For meg som er blind må jeg gjette meg til hva som foregår på scenen når ikke replikkene forklarer det som skjer. Med synstolking får jeg full oversikt over det som foregår, sier Sverre Fuglerud, seksjonsleder i Norges Blindeforbund.

Nyhetsarkiv