Hjelp til selvhjelp

Bistandsprosjektet blant synshemmede i Bhutan bærer allerede frukter. selv om det fortsatt gjenstår over en måned av datakurset her i Norge, får allerede synshemmede i Bhutan hjelp.

Skrevet av: Magne Lunde - 04.09.2007

I snart fem måneder har fem personer fra Bhutan daglig fått dataundervisning av MediaLT. Da de kom kunne de nær sagt ingenting om PC og datatekniske hjelpemidler. Nå er de allerede i gang med å hjelpe sine bhutanske venner.

Undervisningen er første fase i et fem årig bistandsprosjekt blant synshemmede i Bhutan, som MediaLT gjennomfører i samarbeid med Normisjon.  Hovedmålsetningen i prosjektet er å gi synshemmede i Bhutan de samme teknologiske mulighetene som synshemmede her i vesten, og grunnfilosofien er hjelp til selvhjelp. Derfor innledes også prosjektet med en seks måneders opplæringsperiode i Norge, der målsetningen er å overføre MediaLTs IT-kompetanse til fem ressurspersoner som skal bygge opp en IT-opplæring i eget hjemland.

Enorme fremskritt

To av de fem ressurspersonene er helt blinde, en er meget sterkt svaksynt og to er seende. Alle fem har gjort enorme fremskritt i løpet av undervisningsperioden her i Norge. Samtidig er de også veldig motiverte og ivrige i forhold til å komme i gang med dataundervisningen av sine bhutanske venner, fordi de ser så klart hvilke nye og store muligheter denne nye kompetansen gir synshemmede i Bhutan.

Ingen landegrenser

Den nyervervede kunnskapen har også gitt dem nye muligheter når det gjelder kommunikasjon. Via internettjenesten skype har de startet å dele sin datakompetanse med synshemmede hjemme i Bhutan. Det stopper imidlertid ikke her. Med slike undervisningsverktøy finnes ingen landegrenser. Derfor hjelper de nå også en blind landsmann som videreutdanner seg innen fysioterapi i Canada.

Nyhetsarkiv