Hipp hurra! VOMOTE, norsk talegjenkjenning, lanseres i dag!

Veridict og MediaLT er glade for at VOMOTE nå kan tas i bruk! Vi er veldig stolte over det vi har fått til og håper at VOMOTE kan bli et nyttig hjelpemiddel for mange mennesker!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 15.10.2010

Med VOMOTE kan du styre PC-en med stemmen. Du kan blant annet:

 • Styre musen og klikke
 • Åpne og hoppe raskt mellom programmer, favoritter osv.
 • Stave/bokstavere
 • Velge funksjoner i ulike programmer: formatere tekst og avsnitt, sette inn formler i regneark, sende ny e-post, slette filer osv.
 • Utføre tastetrykk: Ctrl+Shift+F4, Alt+E osv.
 • Justere volumet på PC'en
 • ... og veldig mye mer!

Ingen begrensninger

Vårt mål er at VOMOTE skal kunne styre alt på PC'en. Likevel har vi valgt ut noen programmer som har ekstra god talestøtte. Dette gjelder spesielt innebyggede programmer i Windows 7 og Microsoft Office 2007 (og seinere).

VOMOTE-brukere ønskes naturligvis velkomne til å komme med forslag til nye kommandoer og funksjonalitet. Med andre ord ser vi for oss ett tett samarbeid med de som bruker talegjenkjenningen vår!

Egen boks

VOMOTE er en egen boks. Dette har vi jobbet mye for å få til, og noen av grunnene til å gjøre det på denne måten er at:

 • systemet skal være så stabilt som mulig
 • talegjenkjenningen ikke skal ta av PC'ens ressurser.
 • vi skal ha kontroll med mikrofoner og brytere.
 • oppstarten skal være rask.

VOMOTE kobles til PC'en med en USB-kabel.

Mikrofoner og brytere

Talegjenkjenningen kan utføres på ulike måter. Mange vil være tjent med å bruke en bryter (eller tastaturet) for å gi beskjed om at det kommer en talekommando. På denne måten unngår du at systemet forsøker å kjenne igjen talekommandoer når du snakker med andre (f. eks når du prater i telefonen). VOMOTE kan imidlertid også styres uten brytere, dvs. kun ved hjelp av talekommandoer. Du må da gi beskjed om at gjenkjenningen skal stanse midlertidig.

MediaLT leverer en rekke ulike VOMOTE-brytere. Vi tilbyr også følgende mikrofonløsninger:

 • VOMOTE trådløs mikrofon
 • VOMOTE bordmikrofon
 • VOMOTE bøylemikrofon

Alle mikrofonene er grundig testet ut!

Vil du ha mer informasjon?

Det er nå mulig å søke NAV om VOMOTE. Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss eller hjelpemiddelsentralen hvis du ønsker å søke. Dette er viktig både for å velge riktige brytere/mikrofoner og for at du skal få et godt bilde av hvordan talegjenkjenningen fungerer. Har du en gammel PC kan det f. eks. være hensiktsmessig å bytte ut denne for å få mest mulig glede av VOMOTE.

Ta kontakt med:

Morten Tollefsen
morten@medialt.no
tlf: 908 99 305

Tusen takk

Vi vil rette en stor takk til forskningsprogrammet Verdikt i norges forskningsråd, kunnskapsdepartementet og Innovasjon Norge for støtte til forsknings- og utviklingsaktiviteten som ligger bak VOMOTE.

Det er en ting som må trekkes frem på lanseringsdagen. Det er at vi er svært takknemlige for all den innsatsen testbrukerne våre har lagt ned i arbeidet med å få løsningen på plass. Testgruppa har bidratt til at VOMOTE har blitt et robust, funksjonsrikt og brukervennlig produkt. Tusen hjertelig takk til dere alle sammen!

Mer informasjon finner du under "Relaterte artikler".

Nyhetsarkiv