Hilsen fra Gaylegphug

En hilsen fra ressursgruppen i Bhutan.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 12.01.2011

Utviklingsprosjektet i Bhutan, som startet i 2006 og fortsetter til 2011, er et samarbeid med Normisjon og støttet av Normisjon og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Gode resultater er allerede oppnådd i dette prosjektet, og nå har det tredje lokale kurset for studenter og arbeidstakere startet! Denne gangen uten drahjelp fra Norge!

I dag mottok vi hilsenen under! Dette er virkelig spennende, oppmuntrende og vitner om hvor viktig dette arbeidet er! Takk til den bhutanske ressursgruppen: De har arbeidet hardt, og de er nøkkelfaktoren både i prosjektet og fremtiden!

[Bilde: Gruppebilde av deltakere og lærere på datakurset]

Originalhilsenen er skrevet på engelsk og kan leses her.

Kjære norske venner

Det tredje kurset i grunnleggende dataapplikasjoner med bruk av JAWS og MAGIC har blitt igangsatt som planlagt. En uke er gjennomført, og vi er nå i vår andre kursuke. Som før inneholder kurset:

  • Historien om hvordan datateknologien har utviklet seg. Forskjellige typer datamaskiner og grunnleggende komponenter i datamaskiner.
  • Dokumentoppretting, skriving og redigering i MS Word.
  • Internet, e-post, Powerpoint og Excel

Det skal holdes to evalueringer. Den første evalueringen holdes lørdag 15. januar, og den andre lørdag 29. januar.

Vi har deltakere fra alle livsfaser

  • Sentralbordbetjenter (4)
  • Studenter (2)
  • Fysioterapeut (1)
  • Lærere (2)
  • Høyere buddhistmunk (1)

Totalt 10. Vi har 7 menn og 3 kvinner.

Entusiasme

Deltakerne er overlykkelige for å kunne få denne typen opplæring.

Sentralbordbetjentene var redde for at deres vanskeligheter med å være konkurransedyktige i forhold til deres seende kollegaer, ville medføre at de mistet jobben eller fikk reduserte arbeidsoppgaver.

Lærerne uttrykte det samme. Mens de følte at de var for avhengige av hjelp fra sine seende kollegaer, innså de at de ikke hadde noe annet valg enn å fortsette å be om hjelp.

Lamaen hadde utviklet et mindreverdighetskompleks. Han mente at synstap ville gjøre ham mindre sentral, fordi han ikke ville kunne lese Skriftene og tjene sitt levebrød.

Verst av alt, de synshemmede studentene ved høyskolene vurderte å bryte studiene og undersøke mulighetene for en mindre stilling fordi de ikke fikk nødvendig hjelp fra fakultetet eller de seende medstudentene.

Stille bønn

Ved åpningen av det tredje kurset, ba alle deltakerne i stillhet og takket NORAD, Normisjon, MediaLT og de godhjertede vennene i Norge for at de forsto dem, hørte deres stemmer, for at deres bønner ble hørt og deres håp, drømmer og forventninger ble realisert.

Nytt mot

Lamaen uttrykker at ved hjelp av internet kan han få mer kunnskap i sitt fag, drifte den daglige aktiviteten i det administrative senteret i den geistlige organisasjonen, holde kontakten med venner og slektninger etc.

Sentralbordmedarbeiderne har skjønt at med de nye ferdighetene, vil de nå kunne skrive månedlige rapporter, oppdattere antall offisielle og private telefonsamtaler i bedriften samt kontrollere og balansere beløpene i bedriftens telefonbudsjett.

Lærerne sier at de nå vil kunne skrive sine egne daglige timeplaner i tillegg til raportskjemaer ukentlig og månedlig, samt semester- og årsrapporter.

Fremfor alt har studentene store forhåpninger. De er svært målrettet og forsikrer oss om at etter kurset vil de kunne laste ned referansebøker fra internet, og forberede seg bedre på fremtidige arbeidsutsikter – skrive forelesningsoppgaver, kursoppgaver og prosjektarbeid, skrive dem ut og gi dem til foreleser umiddelbart. De sier dessuten at istedenfor å ta opp forelesningen på en vanlig kasettspiller eller bli nødt til å være avhengige av seende medstudenter, kan de nå ta notater i forelesningene på egenhånd.

Hardt arbeid

Deltakerne arbeider hardt, og de forsøker å øve så mye som mulig. Fra tidlig morgen til sent om kvelden, utenom den ordinære timeplanen. Etter at de har småpratet en stund, har vi hørt dem si ”Vi må ikke misbruke ressursene og generøsiteten som har blitt gitt oss fra NORAD og Normisjon.”

Ettersom kurset fortsetter vil vi holde kontakten og informere dere om fremdriften.

Nyhetsarkiv