Har du lyst til å teste 3D lyd?

Joakim Bording er masterstudent i informatikk: design, bruk og interaksjon ved Universitetet i Oslo. Han holder nå på med den avsluttende masteroppgaven. Temaet for oppgaven er bruk av romlig lyd for å navigere ved hjelp av mobil for sterkt synshemmede. Nå vil han gjerne ha kontakt med noen som kan teste!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 28.02.2012

[Bilde: Joakim Bording foran PC]

Romlig lyd kan også kalles 3D lyd og omfatter lydkilder som oppfattes som posisjonert i rommet i forhold til brukeren. For å finne ut av hvor bra 3D lyd fungerer, ønsker Joakim å intervjue og gjøre brukertester med 5 blinde og sterkt svaksynte voksne i Oslo.

Oppgavene vil dreie seg om å teste hvor bra forskjellige oppsett av lyd kan indikere himmelretning. Dette blir gjort for å få en indikasjon på hvor nøyaktig teknologien bak romlig lyd er og dermed hvor anvendelig den er til forskjellige formål. Prototypene er laget for iPhone (men det er helt OK dersom du ikke er vant til å bruke denne telefonen).

Det vil også bli gjort en test hvor deltakerne kan navigere seg utendørs ved hjelp av en applikasjon som tar i bruk romlig lyd og GPS.

Joakims oppgave er å teste teknologiens anvendelighet og ikke hvor dyktig brukerne er. Du må derfor absolutt ikke føle at dette er noe som krever spesielle forkunnskaper eller kunnskap om mobiltelefoner!

Testen blir gjort i MediaLT sine lokaler i Oslo i en dag det passer i uke 11 og vil vare omtrent en time. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i den ferdige oppgaven.

Hvis det er noe du lurer på kan du ringe Joakim på 91 81 44 58, eller sende en e-post til joakim@bording.no.

Nyhetsarkiv