Har du ideer til neste versjon av DAISY-standarden?

Nå kan du komme med ideer til neste versjon av DAISY-standarden. Enten du har forslag til tekniske eller mer bruker-orienterte endringer/forbedringer ønsker DAISY-konsortiet dine tilbakemeldinger.

Skrevet av: Morten Tollefsen - 29.11.2007

Diana Hiort (Dolphin) er medlem i en gruppe som skal foreslå endringer til DAISY-standarden. I en E-post skriver hun:

Dagens DAISY 3 har inte riktigt fått det stora genomslag som man önskat och det har ju många olika anledningar. Vi i kommittén jobbar därför med en ny version som vi vill ska kunna ta över efter DAISY 2.02 och dels föra DAISY in i framtiden och dels bredda den så att den passar flera användningsområden.

Videre skriver Hiort:

Jag vänder mig till dig eftersom jag vet att du jobbar aktivt med DAISY och har visioner som inte alltid täcks in av den existerande standarden. Nu har du möjlighet att påverka vilka krav och önskemål som en framtida DAISY standard ska kunna uppfylla.

Det er naturligvis ikke bare jeg som kan komme med innspill. Dette er en åpen invitasjon, og tilbakemeldinger kan gis på to måter:

Jag rekommenderar att du skriver dina krav/önskemål så detaljerat du kan. Det kan vara på detaljerad teknisk nivå eller utifrån hur en användare ska nyttja funktionen.

Tilbakemeldinger må gis før 31 mars 2008. Dersom du har spørsmål kan du kontakte Diana Hiort.

Nyhetsarkiv