Gull verdt i arbeidet med universell utforming

Posten arbeider nå med nye versjoner av sine nettsider og MediaLT har deltatt i utviklingsprosessen som eksperter på universell utforming. - Det er gull verdt å ha med en så kompetent samarbeidspartner som MediaLT i en slik utviklingsprosess, sier Kristin Nygård i Posten

Skrevet av: Magne Lunde - 10.01.2012

Kristin Nygård

Kristin Nygård ser at Posten som en viktig samfunnsaktør har et ansvar for å tilstrebe at nettsidene deres tilfredsstiller kravene til universell utforming. - Vi forsøker så langt vi kan ut fra de rammebetingelsene vi har, framholder Nygård.

Mer enn en plikt

Det er viktig for henne å understreke at for Posten handler ikke dette bare om å gjøre sin plikt. Det vil si sørge for at nettsiden så langt det er mulig er i tråd med de kravene Diskriminerings- og Tilgjengelighetsloven stiller. Det dreier seg også om at Posten ser en verdi i og synes det er viktig og riktig å gjøre nettsidene tilgjengelige for så mange som mulig.

Eget fagfelt

-For å få dette til, er det til stor hjelp å spille ball med et så kompetent miljø som MediaLT. Universell utforming av nettsider er et eget fagfelt i seg selv, som det er umulig for oss å ha oversikten over helt på egen hånd. Av denne grunn trenger vi en god sparingspartner som MediaLT i dette arbeidet,  understreker Nygård.

Gode erfaringer

Særlig trekker hun fram de gode erfaringene Posten har hatt med å la eksperter fra MediaLt jobbe direkte sammen med Postens egne utviklere. - Vi er veldig fornøyde med den jobben ekspertene fra MediaLT har gjort her. MediaLT har vært veldig raske til å svare og til å gi gode råd. Dermed har vi fått tatt ting underveis i utviklingsprosessen, og det er en stor styrke, forteller Nygård.

Nyhetsarkiv