Gratis kurs for funksjonshemmede: Universell utforming av dokumenter

Vi inviterer funksjonshemmede til kurs i universell utforming av dokumenter. Hensikten er å gi funksjonshemmede den kunnskapen som trengs, slik at de kan forklare andre hvordan dokumenter bør utformes.

Skrevet av: Magne Lunde - 18.05.2016

Nav logo

Kursene gjennomføres som en del av prosjektet "God praksis for universelt utformede dokumenter: Kompetanseoverføring til brukere med nedsatt funksjonsevne". Prosjektet støttes av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.

Basert på boka Gode dokumenter

Innholdet i kursene er basert på boka Gode dokumenter, som Morten Tollefsen utga på Universitetsforlaget i 2015. Boka viser at det er mulig å lage dokumenter som er universelt utformet, og gir en innføring i hvordan dette gjøres. Kurset er praktisk, og du får konkrete framgangsmåter i Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint og Adobe Acrobat.

I stand til å ivareta egen situasjon

Vår erfaring er at det er viktig for funksjonshemmede å kunne forklare andre hva som trengs. Dermed kan de både ivareta sin egen situasjon og samtidig spre kunnskap som kommer alle til gode.

Alle som deltar på kursene følges opp i etterkant. Vi vil bistå på både telefon og e-post, og vi vil komme på besøk til arbeidsplassen/studiestedet for å hjelpe til med å spre kunnskapen. På den måten ønsker vi å sikre et helhetlig tilbud for den som deltar på kursene.

Tid, sted og påmelding

Det er begrenset med plasser på kursene. Ønsker du å delta, må du derfor være rask med å melde deg på. Alle som deltar på kurset må ha med eget utstyr (PC og datatekniske hjelpemidler), og de må beherske bruk av Microsoft Offfice og hjelpemiddelteknologi. Kursene har en varighet på to dager, og du kan velge mellom to datoer:
30-31 august

13-14 september
Sted: Jerikoveien 22 i Oslo (MediaLTs lokaler)
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 1. juli 2016
Meld deg på kurset!
Hvis du har spørsmål til kursene, kan du kontakte Magne Lunde  på telefon 91 79 00 78 eller på e-post: magne@medialt.no.

Prosjektets nettside

Nyhetsarkiv