GPS og fotgjengerkart for synshemmede

Prosjektet: Forbedret GPS for synshemmede inviterer til Workshop den 11. oktober kl. 12.30 – 15.30 i MediaLTs lokaler i Jerikoveien 22 i Oslo. Tema er fotgjengerkart for synshemmede.

Skrevet av: Magne Lunde - 05.09.2012

[Bilde: Satelitt sender gps-koordinater til ulike mottakere]

Workshopen gjennomføres som en del av prosjektet: Forbedret GPS for synshemmede.  Kart for GPS er i dag i all hovedsak utviklet for bilkjøring. Behovene til fotgjengere generelt og til synshemmede spesielt er derfor i liten grad ivaretatt i dagens kartgrunnlag. Med denne workshopen ønsker vi å sette dette problemområdet på dagsorden. Følgende to hovedspørsmål vil stå sentralt på workshopen:

  • Hvilke behov har synshemmede i forhold til kart på GPS?
  • Hva er det viktigst å gjøre i forhold til å forbedre kartkvaliteten?

God bakgrunnskunnskap

To studenter ved Høgskolen i Østfold har laget en hovedprosjektoppgave om geodata for synshemmede. Oppgaven gir god bakgrunnskunnskap i forhold til tematikken på workshopen. Den kan leses her.

Begrenset med plasser

Hensikten med workshopen er å få samlet de sentrale miljøene på fagområdet for å få diskutert temaet.  Noe også programmet nedenfor gjenspeiler. Hvis du ønsker å delta på workshopen, kan du melde deg på her. Hvis du har problemer med å bruke påmeldingsskjemaet, kan du i stedet sende en e-post til info@medialt.no eller ringe 21 53 80 10. Det er begrenset med plasser, slik at det gjelder å være rask.

Program

Tid

Tema

Foredragsholder

12.30

Velkommen og kort innledning

Magne Lunde, MediaLT

12.35

Pågående arbeid og framtidige planer i Tele atlas for å imøtekomme kartbehovene til fotgjengere

Svein Tore Nummedal, Mapsolutions AS

13.00

Pågående arbeid og framtidige planer i Statens kartverk for å imøtekomme kartbehovene til fotgjengere

Arne Sonflå, Statens kartverk

13.25

Pause

 

13.40

Open street map: Status og framtidige muligheter

Daniel Scheidegger, NAV

14.05

Hvilke behov har synshemmede i forhold til kart for GPS?

Morten Tollefsen, MediaLT

14.25

Pause

 

14.40

Åpen samtale om behov og viktige oppgaver

Alle

15.20

Oppsummering

Morten Tollefsen

15.30

Slutt

 

Nyhetsarkiv