God hjelp i arbeidet med universell utforming

Statped jobber nå med å utvikle en ny intranett- og internett-løsning. På frokostseminaret om universell utforming av webvideo fikk de gode innspill til det videre arbeidet.

Skrevet av: Magne Lunde - 08.10.2014

Svein Erik Moløkken

Svært få webvideoer er universelt utformet. Derfor satte vi i MediaLT opp et frokostseminar om temaet. Noe som ble godt mottatt, men som førte til at vi ikke klarte å gi plass til alle. For redaktør for statped.no Svein Erik Moløkken kom frokostseminaret i rett tid.

- Vi jobber nå med en ny intranett og internett-løsning. For oss er  det viktig at denne blir universelt utformet. Vi ønsker å bruke video i kommunikasjonen, og derfor var dette seminaret nyttig for oss. Nå kan vi ta med oss denne kunnskapen i det videre utviklingsarbeidet, sier Moløkken.

Statped har et spesielt ansvar, men for oss i MediaLT var det gledelig at et så stort spekter av private og offentlige aktører var representert på seminaret. Vi håper dette seminaret kan bli starten på det løftet fagfeltet så sårt trenger. Ta derfor kontakt med oss, hvis du trenger hjelp til universell utforming av webvideo.

Nyhetsarkiv