Glede gir helse!

Teknologi er viktig i dagens underholdning, og det burde være en selvfølge at funksjonshemmede også får mulighet til å utnytte det store potensialet som ligger i ny teknologi! Dataspill, mediespillere, nett-TV og all annen underholdning er selvsagt like interessant for mennesker med funksjonshemninger. Det er derfor nødvendig å fokusere på underholdene programvare: Funksjonshemmede må få bruke teknologi for å ha det gøy, og helt uten pedagogiske baktanker!

Skrevet av: Morten Tollefsen - 30.05.2006

Lite gjennomtenkte brukergrensesnitt gjør at mange dataspill og annen underholdene programvare ikke kan brukes av alle. Økt kompetanse om datatekniske hjelpemidler og teknikker for tilrettelegging vil imidlertid kunne gjøre en rekke tilbud tilgjengelige for veldig mange flere mennesker!

[Bilde: Anastasia i sit-ski]

Produsenter, skjerp dere!

De som virkelig kan gjøre noe for økt tilgjengelighet er produsenter av underholdene programvare og de som lager ulike spill-maskiner. Legges det inn nødvendig fokus på tilgjengelighet fra starten av i nye utviklingsprosjekter vil mange flere kunne bruke produktene. Vår påstand er at dette vil bety marginale ekstrautgifter, at det ikke vil gjøre produktene mindre attraktive og at tilgjengelighet ikke er spesielt vanskelig. All erfaring tilsier at økt fokus på tilgjengelighet gir bedre produkter for absolutt alle.

MediaLT har tidligere diskutert dataspill med blant annet Microsoft og Electronic Arts: Reisebrev fra USA.

De store produsentene har ikke innsett det kommersielle potensiale i produkter som kan brukes av mennesker med litt andre forutsetninger og behov. Foreløpig er nok "universell design" et begrep for spesielt interesserte, men dette kan endre seg! På web har utviklingen kommet noe lenger, og der finnes det i dag både retningslinjer og miljøer med mye kompetanse. Et tilsvarende arbeid er initiert av MediaLT i UPS prosjektet: http://gameaccess.medialt.no/

Vi stiller gjerne opp hvis kommersielle utviklingsmiljøer ønsker å ta med tilgjengelighet i utviklingsprosessen: Det tror vi de har veldig mye å tjene på!

Alternativ IO

Mange dataspill og annen programvare kan brukes av personer med funksjonshemninger. Løsningen er ofte alternative input-enheter, f.eks. hodestyrt mus, øyestyring, brytere eller spesielle tastaturer. For sterkt synshemmede er skjermen den største utfordringen, men det finnes både programvare for forstørring av skjermbildet og output som tale eller punkt (blindeskrift).

Det finnes svært mange hjelpemidler, og spesielt når det kommer til dataspill er kunnskapen lav hos de som jobber med IT og funksjonshemmede. Dette er egentlig ikke så rart: fokus har vært pedagogisk programvare. Skal funksjonshemmede bruke teknologi må det være for å mestre noe, eller aller helst for å lære noe de ikke kan. "Lek og lær" har gått litt av moten når det gjelder programvare for funksjonsfriske barn og unge, men mye tyder på at lystbetont bruk av maskin- og programvare er en veldig god vei å gå i forhold til økt teknologimestring. Det kan altså hende at funksjonshemmede vil lære noe, mestre noe bedre eller bli flinkere til noe gjennom å spille dataspill: men det må også være tillatt for funksjonshemmede å bruke teknologi kun fordi det er god underholdning! Hilde Fresjarå ved Haukåsen kompetansesenter sier f.eks: "Glede gir helse"

MediaLT har laget en spesiell input enhet, først og fremst for å vise at også standard dataspill kan styres på mange måter. Det vi har laget er en sit-ski, altså en kopi av et utstyr som brukes av mange bevegelseshemmede i alpintbakken. Denne kan styre mange spill, men er selvsagt spesielt aktuell i forbindelse med slalåm, utfor, snowboard osv. Skien ble vist på NRK PULS, 29.05.2006.

Innslag i PULS 29.05.2006

De som har prøvd sit-skien synes det er veldig gøy. Bieffekten har vist seg å være at det faktisk er litt slitsomt, så man får altså både trening og underholdning på en gang. Kan det bli bedre? Sit-skien er kun et eksempel på en input-enhet, og i MediaLTs spillehule har vi en rekke andre løsninger, som nok er mer aktuelle for hjemmebruk.

Spesielle produkter

Det er ikke realistisk at alle produkter skal være tilgjengelige for alle mennesker. Dette er sannsynligvis ikke engang ønskelig. Til det er vi mennesker for forskjellige. Det er derfor hensiktsmessig å lage produkter rettet inn mot spesielle målgrupper. Imidlertid bør slike spesialprodukter ta utgangspunkt i det beste man finner i kommersiell programvare. Selv et produkt laget for personer med store funksjonshemninger kan være gøy for andre!

En ganske stor utfordring er nettbasert underholdning. Dette skyldes igjen kompetanse, men også mangelfulle utviklingsverktøy. I UPS-prosjektet har MediaLT startet utviklingen av et enkelt spill for personer med store funksjonshemninger. Eksempler på funksjonalitet i dette spillet er innebygget tale og scanning.

Her finner du spillet: http://heipiplerke.medialt.no/

Kurs

MediaLT har sett et stort behov for kursing, og det er aktuelt å forsøke og sette opp kurs fra høsten 2006. Vi vil i denne sammenheng legge stor vekt på at MediaLT er leverandør uavhengig, og derfor fokusere på tilgjengelig utstyr, programvare og teknikker for tilrettelegging av underholdene programvare.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du er interessert i et slikt tilbud, og selvsagt hvis du har lyst til å vite mer om arbeidet vårt!

Nyhetsarkiv